Posteriesitykset

JOENSUUN SYYSPÄIVIEN 2018 POSTERIESITYKSET

posterit.png
Turussa syyspäivien 2017 kantavana teemana oli "Tuo tullessas – vie mennessäs" ja siitä teemaa toteutettiin posteriesityksin. Silloin toivottiin, että idea saisi jatkoa seuraavilla syyspäivillä. Joensuussa 2018 otamme haasteen vastaan ja jatkamme perinnettä keräämällä postereita. Suomen matemaattisten aineiden opettajat ovat erittäin ammattitaitoisia. Monilla opettajilla on opetuksessa hyväksi koettuja käytänteitä ja itse tehtyä opetusmateriaalia. Uusia demonstraatioita tulee koko ajan lisää. Haastamme opettajat osallistumaan Joensuun syyspäivien ohjelmaan ja tarjoamme mahdollisuuden esitellä kokeiltuja tai vielä ideatasolla olevia opetusjuttuja syyspäivillä. Saat posterisi esille posterinäyttelyyn. Parhaat posterit voidaan myös painatuttaa syyspäivillä jaettavaan esitteeseen.

Posteriesitys

Aihe:

  • hyviä ideoita ja käytänteitä opetuskokeiluista, demoista, oppilastöistä, havainnollistuksista, oppimisen arvioinnista, ilmiöistä, teemoista, projekteista, dokumentaatio oman koulun teemapäivältä jne.
  • luokka-aste vapaa
  • voi olla jo aiemmin esitetty
  • tee yksin tai ryhmässä tai luokan kanssa

Esitysmuoto: kokoa A3 oleva posteri

Sisältö:

  • selkeästi esitetty idea
  • luettavissa 1,5 metrin etäisyydeltä
  • tekijän nimi, oppilaitos/työpaikka, sähköpostiosoite otsikon alle

Posteritaulut näytillä syyspäivillä 6.10.2018: Posterit ovat esillä kaikkien nähtävillä koko syyspäivien ajan lauantain 6.10. ruokalan viereisessä tilassa (paikka ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin)

Aikataulu: palautus viimeistään 12.8.2018 (Huomio: Aikataulua on jatkettu)

Toimitus:

  • pdf-tiedostona
  • Lähetä valmis posteri sähköpostilla osoitteeseen: tuomo.riekkinen(at)jns.fi
  • MAOL ry tulostaa posterit syyspäiville

www-sivuille: Syyspäiville tulleet posteriesitykset esitetään syyspäivien nettisivuilla vielä syyspäivien jälkeen.

Tule rohkeasti esittelemään ideoitasi! Kaikki ideat ovat tervetulleita!

syyspaivat_logo.png