S26: Kirjoittaminen 1

Yleistä

Aika ja paikka

Oppitunnit ovat tiistaisin ja torstaisin klo 16.00-16.40.
Oppitunti kestää 40 minuuttia.

Oppimateriaali
Materiaalina käytämme Älyä.
Oppivelvolliset saavat lisenssin, ei-oppivelvolliset maksavat itse materiaalinsa.

Yhteystiedot
Opettajan saa nopeimmin kiinni sähköpostilla
sallamaari.kyllonen-sara-aho@edu.joensuu.fi.

Kurssin suorittaminen
Käyt tunneilla ja olet aktiivinen.
Teet kotitehtävät ja palautat muut opintojakson tehtävät ajoissa.
Suoritat opintojakson kokeen hyväksytysti.

Arvioitavat tehtävät
1) Kirjoitelma + dokumentoidut prosessin vaiheet
2) Lyhyt viestinnällinen kirjoitelma
3) Kurssikokeessa laadittava aineistokirjoitelma

Opintojakson tavoitteet ja sisällöt

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

rohkaistuu kirjoittajana ja syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan
syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin merkityksiin sekä oppii laatimaan ja muokkaamaan laajahkoja asiatekstejä
oppii kirjoittamaan tekstejä myös yhdessä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt


kirjoittaminen prosessina: aiheen ja aineiston valinta ja ideointi, aiheen rajaus
sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen
antaminen ja vastaanottaminen
tekstien jakaminen ja vertaisarvioinnin taidot
sidosteisuus tekstin eri tasoilla, esimerkiksi tekstin kokonaisrakenne, kappaleet, virke, sanajärjestys
asiatyylille ominaisten kielellisten rakenteiden hallinta, esimerkiksi infiniittiset rakenteet, yhdyslauseet, viittaussuhteet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä