S25: Tekstien tulkinta 1

Yleistä

Aika ja paikka
Oppitunnit ovat tiistaisin ja torstaisin klo 16.00-16.40.
Oppitunti kestää 40 minuuttia.

Oppimateriaali
Materiaalina käytämme Älyä.
Oppivelvolliset saavat lisenssin, ei-oppivelvolliset maksavat itse materiaalinsa.

Yhteystiedot
Opettajan saa nopeimmin kiinni sähköpostilla
sallamaari.kyllonen-sara-aho@edu.joensuu.fi.

Kurssin suorittaminen
Käyt tunneilla ja olet aktiivinen.
Teet kotitehtävät ja palautat muut opintojakson tehtävät ajoissa.
Suoritat opintojakson kokeen hyväksytysti.

Arvioitavat tehtävät
1) Tietokirja + kirja-arvio. (Palautus viimeistään ma 7.11.2022)
2) Dokumenttielokuva + analyysi (Palautus to 13.10.2022)
3) Kielioppitesti modaalisista rakenteista (ti 8.11.2022)
4) Mielipidekirjoitus (to 10.11.2022 klo 16.00-17.20) Huomaa muuttunut aika!
5) Opintojakson koe (pe 18.11.2022)

Opintojakson tavoitteet ja sisällöt

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

  • syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan
  • ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja median roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana
  • oppii tarkastelemaan erilaisissa teksteissä käytettäviä vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoja
  • osaa tarkastella myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana
  • oppii perustelemaan omia mielipiteitään yhä monipuolisemmin kirjoittajana ja puhujana.

 

Keskeiset sisällöt

  • vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot, argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot
  • perustelemisen harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti, lähdekritiikki, tiedonhankinta ja tiedonhallinta, tekijänoikeudet
  • argumentoivan kielenkäytön sanastoon ja rakenteisiin perehtyminen: geneeriset ilmaukset, modaalisuuden ja affektisuuden ilmaisukeinot
  • kielellisten keinojen valinta, tekstilaji ja tyyli
  • yhteiskunnallisesti merkittävä tai ajankohtainen kokonaisteos

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä