Sisällöt ja tavoitteet (OPS)

OPH; AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

Yhteinen maailma (GE2)

Tavoitteet


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa käyttää kulttuurimaantieteen käsitteitä sekä osaa tulkita ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja rakenteita kulttuurimaantieteen teorioita ja malleja hyväksi käyttäen
• tuntee eri kulttuureja ja osaa arvioida niiden kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä
• osaa analysoida maapallon eri alueiden väestönkehitystä ja asutuksen piirteitä sekä kaupungistumisen syitä ja seurauksia
• osaa arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta ihmisen toimintaan eri alueilla sekä ymmärtää ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen merkityksen
• tuntee aluesuunnittelun tavoitteita ja vaikuttamiskeinoja
• tuntee kehittyneisyyserojen erilaiset ilmenemismuodot
• osaa arvioida ihmisten hyvinvointia, ympäristön tilaa sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä nyt ja tulevaisuudessa maapallon eri alueilla.

Keskeiset sisällöt

• kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät
• väestö ja asutus
• muuttoliikkeet ja kaupungistuminen
• kulttuurit ja kulttuurien muuttuminen sekä vähemmistökulttuurit
• luonnonvarat ja niiden riittävyys
• alkutuotanto ja ympäristö
• teollisuus ja energia
• liikkuminen ja vuorovaikutus
• ihmistoiminnan alueellinen rakenne
• kulttuurimaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
• kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä