GE2 syksy 2015 / kevät 2016

Alustava kurssisuunnitelma (muutokset mahdollisia)

ti 1.12. Kulttuurien maailma
 • Mitä on kulttuuri?
 • Mitä on kehitys?
 • Läksyt: Käsite ”kehitysmaat” luokittelee yhteen suuren joukon keskenään erilaisia valtioita.
  a) Mitä yhteisiä piirteitä kehitysmailla on? b) Miten kehitysmaat eroavat toisistaan? Esittele vastauksessasi kolme erityyppistä kehitysmaata ja kerro niiden välisistä eroista.
to 3.12. Maailman ihmiset
 • Väkiluku muuttuu
 • Väestön alueellinen jakautuminen
 • Läksyt: Tehtävämonisteen tehtävät 2. ja 3. sekä pohdi ja listaa vihkoosi, mitä hyötyjä ja haittoja liittyy a) harvaan asutukseen b) tiheään asutukseen
ti 8.12. Maailman ihmiset

a) Ovatko tytöt integroituneet suomalaiseen yhteiskuntaan?
b) Mitä haasteita kulttuurien yhteentörmäys heille aiheuttaa?

to 10.12. Maailman ihmiset
 • Kaupungistuva maailma
 • Asutus ja palvelut keskittyvät
 • Kaupunki- ja maaseutumaisemien tulkinta
 • Läksyt: Oppikirjan pohdintatehtävät s. 40 ja s. 44
ti 15.12. Luonnonvarojen käyttö
 • Luonnonvarat ja elinkeinot
 • Ravinnontuotanto
 • Läksyt: 1.Tutustu taulukkoon maatalouden harjoittamiseen tarvittavista olosuhteista oppikirjan sivulla 55. Kerro esimerkkejä alueista tai valtioista, joissa a) toteutuvat kaikki mainitut olosuhteet b) toteutuu suuri osa mainituista olosuhteista c) mainitut olosuhteet toteutuvat vain heikosti 2. Valitse ravinnontuotannon parannuskeinoista kolme, jotka sopisivat parhaiten kehittyville maille. Perustele! 3. Pohdi, miksi luomutuotanto ei vastaa kasvavaa kysyntää?
to 17.12. Luonnonvarojen käyttö
 • Raaka-aineita teollisuuteen (itsenäisen opiskelun tehtävät - SEKÄ TEHTÄVÄT ETTÄ MALLIVASTAUKSET SAATAVISSA OPELTA )
 • Tarvitsemme energiaa
 • Läksyt: Tehtävämoniste energiasta (saatavissa opelta)
ti 5.1. Verkostoitunut maailma
 • Globalisaatio
 • Abitti-sähköisen kokeen harjoitus!
 • Läksyt: Selaile sanomalehtiä ja tutki niissä olevia uutisotsikoita sekä mainoksia.
  • Uutiset: Mitkä uutiset liittyvät globalisaatioon? Mihin globalisaation tyyppiin uutiset liittyvät (talous, politiikka, kulttuuri, liikenne ja matkailu, ympäristö)?
  • Mainokset: Mitä uusia innovaatioita mainoksissa esitellään?
   Mitkä ovat mielestäsi tarpeellisia, mitkä turhia, mitkä mahdollisesti leviävät laajasti ihmisten käyttöön?
to 7.1. Verkostoitunut maailma
 • Teollisuus
 • Liikenne
 • Läksyt: Luettele viisi suomalaista eri alojen teollisuusyritystä. Tutki oppikirjan taulukkoa s. 88 ja tutustu yritysten verkkosivuihin. A) Mitä yritykset tuottavat? B) Missä tuotantolaitokset tai tehtaat sijaitsevat? C) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet teollisuuden sijaintiin ja tuotantoon (mikä on teollisuudenalan luonne)?
ti 12.1. Verkostoitunut maailma & Maailmaa voi muuttaa
 • Matkailu
 • Maailmankauppa
 • Alueiden kehittäminen ja aluepolitiikka Suomessa (itsenäisen opiskelun tehtävät)
 • Läksyt: s. 105 teht. 2.
to 14.1. Maailmaa voi muuttaa
 • Kehityksen jakautuminen maailmassa
 • Kansainvälinen yhteistyö

SÄHKÖINEN KOE KE 20.1. KLO 16.45

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä