Sisällöt ja tavoitteet (OPS)

OPH; AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

Sininen planeetta (GE1)

Tavoitteet


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä
• ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt
• osaa kuvata ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan
• ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat, sekä osaa tulkita kuvista ja
kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä
• ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla
• osaa soveltaa hankkimaansa luonnonmaantieteellistä tietoa sekä paikallisesti että
maailmanlaajuisesti.

Keskeiset sisällöt

• maantieteen tehtävät, maantiede luonnontieteenä, maantieteellinen tietoaines ja
tutkimusmenetelmät
• Maan planetaarinen luonne
• ilmakehä liikkeessä
• vesikehä liikkeessä
• sää ja ilmasto
• maapallon muuttuvat pinnanmuodot
• maapallon kasvillisuusvyöhykkeet
• luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä