Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Läksyt 29.9.

Tunnilla käsiteltiin luku 14. Ekosysteemi on toimiva kokonaisuus.
Kotona opiskeltavana luvusta kohta "Ekosysteemeissä voi tapahtua suuriakin muutoksia" ja tähän liittyen teht. 4. Paloalueen muuttuminen (s. 162). Tehtävää ei ole kirjan vanhassa painoksessa.

Läksyt 24.9.

Tunnilla käsiteltiin luku 13 eli eliöyhteisöt.
Kotitehtävänä
 • s. 152 teht. 7. Lajien välinen suhde
 • ja laiskanläksynä s. 142 teht. 4. Bakteeripopulaation kasvu

Läksyt 22.9.

Tunnilla opiskeltiin aiheet Ympäristö vaikuttaa eliöiden elinmahdollisuuksiin (luku 11) sekä Saman lajin yksilöt muodostavat populaatioita (luku 12). Kotiin seuraavat tehtävät:
 • Luku 11 teht. 2. Luokittele ympäristötekijöitä ja teht. 4 Miten elämet selviävät talvesta?
 • Luku 12 teht. 2. Populaation kasvun säätely ja teht. 4. Bakteeripopulaation kasvu

Läksyt 17.9.

Tunnin aiheena luku 10. Evoluutiota tutkitaan monella tavalla
 • teht. 2. Fossiililöydöt ja maakerrostumat
 • teht. 4. Fossiilit kertovat

Läksyt 15.9.

Tunnin aiheina luvut 8. ja 9. eli elämän kehityskulku.

Kotona
 • luku 8. teht. 5. Selkärangattomien pääjaksojen vertailua
 • luku 9. teht. 2. Avainsopeumat

Läksyt 10.9.

 • Kotona teht. 1. (Väittämät) ja 4. (Jääkauden vaikutus sopulien lajiutumiseen) luvusta 7.

Läksyt 8.9.

 • Oppitunnilla opiskeltiin luku 5. ja tehtiin teht. 3. s. 62
 • Kotiläksyksi luvusta 6. teht. 1. ja 2. (s. 67) sekö erillinen tehtävämoniste

Läksyt 3.9.

Tunnilla opiskeltiin lukujen 3. ja 4. sisältöjä. Kotitehtävänä luvusta 4. teht. 3. Vertaa suurekosysteemejä (s. 50) HUOM! Käytä vertailtavina ekosysteemeinä savannia ja tundraa.

Läksyt 1.9.

Luku 1.
 • (s.16) teht. 6. Elämän esiintymistä rajoittavat tekijät
Luku 2.
 • (s. 29) teht. 2. Esimerkkejä käytännön biologiasta
 • (s. 29) teht. 3.Tutkimussuunnitelman laatiminen