Jouko testi

Testi

  Arviointiasetelma

  T1 Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky (A1 englanti yläkoulu)

  Edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä.

  • Tiedän, että englanti on lingua franca.
  • Osaan antaa esimerkkejä englannin kielen asemaan ja variantteihin liittyvistä ilmiöistä.
  • Pohdin ajattelulleni annettujen vihjeiden perusteella kielen ja kulttuurin suhdetta englannin osalta.
  • Ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella havaitsen, että arvot vaihtelevat riippuen yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta näkökulmasta
  • Osaan kuvata pääpiirteittäin, missä englantia puhutaan sekä mainita englannin levinneisyyden syitä.
  • Osaan pohtia englannin kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen liittyviä ilmiöitä.
  • Osaan pohtia kielen ja kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.
  • Erotan eri sosiaalisia ja alueellisia variantteja toisistaan.
  • Osaan pohtia englannin levinneisyyden seurauksia.
  • Otan huomioon variantteihin ja kulttuurisiin kokemuksiin liittyviä näkökulmia omassa viestinnässäni.

  T2 Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen (A1 englanti yläkoulu)

  Englannin kieltä hyödyntämällä kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista

  • Ajattelulleni annettujen vihjeiden perusteella huomaan mahdollisuuksia toimia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
  • Ajattelulleni annettujen vihjeiden perusteella huomaan mahdollisuuksia toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
  • Tiedän mahdollisuuksia toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
  • Osaan tehdä havaintoja mahdollisuuksistani toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
  • Kehitän ajattelulleni annettujen vihjeiden perusteella taitojani toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
  • Kehitän itsenäisesti taitojani toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

  T3 Kielellinen päättely (A1 englanti yläkoulu)

  Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

  Ei arviointikriteereitä tälle tavoitteelle

  T4 Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö (A1 englanti yläkoulu)

  Rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

  Ei arviointikriteereitä tälle tavoitteelle

  T5 Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen (A1 englanti yläkoulu)

  Kehittää oppilaanitsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

  Ei arviointikriteereitä tälle tavoitteelle

  Arviointitavat

  • Itsearviointi = Itsearviointi
  • Opettajan arviointi = Opettajan arviointi

  Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdä arviointikortteja.