Koulun esittely

Kanervalan koulu on englanninkielipainotteinen alakoulu. Englanninkieli ei ole ainoastaan oppiaine vaan myös opetuskieli. Englanninkielisen opetuksen osuus lisääntyy luokka-asteittain siten, että se on 5.-6. luokilla 50-60 %. Tavoitteet ja sisällöt eri oppiaineissa ovat samat kuin suomenkielisissä kouluissa, eli kouluamme ei tule sekoittaa kansainväliseen kouluun.
Oppilaita koulullamme on n. 70.

Kanervala School is an English-speaking orientated primary School. In our school, English is not only a subject to be taught, but also the language that is used for teaching other subjects. The amount of English used during the lessons, increases at stages, so that it's used approximately 50-60% of the time in 5th and 6th grades. The aims and content in different school subjects follow the Finnish national core curriculum and therefore it's important not to confuse Kanervala school with international schools.
There are approximately 70 students in our school.

Kanervalan koulu pyrkii toiminnassaan tukemaan jokaisen lapsen oppimista ja yksilöllistä kasvua hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu oppilaiden kasvaminen yhteistyökykyisiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteisönsä jäseniksi, joilla kyky ymmärtää erilaisuutta. Perustietojen ja -taitojen oppimisen ohella koulussa korostetaan luovuuden ja ilmaisutaitojen kehittämistä.

Kanervala school aims at supporting each child's learning and individual growth in cooperation with the parents. The central goals are that the children grow to be cooperative and responsible members of their society, with an ability to understand differences in people. We emphasize developing creativity and abilities of expression along with acquiring basic knowledge and abilities.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä