Vapaaoppilashakemus

Vapaaoppilashakemus

Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea musiikkiopiston solistisella paikalla opiskelavat oppilaat (haku ei koske varhaisiän musiikkikasvatusta, pajaoppilaita eikä muita ryhmäpaikalla opiskelevia oppilaita).

Hakemukseen vaikuttavat seikat (esim. huoltajan sairastuminen, työttömyys tms.) tulee ilmoittaa erillisellä liitteellä. Jäljennös viimeisimmästä VEROTODISTUKSESTA liitetään mukaan hakemukseen molempien huoltajien osalta.

Lomake palautetaan musiikkiopiston toimistoon viimeistään pe 8.9.2017 mennessä.