Yhteismusisointi

Yhteismusisointi

Opetussuunnitelman mukaisesti jokainen solistisella oppilaspaikalla opiskeleva oppilas osallistuu johonkin yhteismusisointiryhmään heti kun taidot sen sallivat. Näin ollen yhteismusisointiryhmiä on eri paikkakunnilla lukuisia ja uusia kokoonpanoja muodostetaan tarpeen mukaan.

Oppilaalla on mahdollisuus osallistua myös useaan eri kokoonpanoon niin halutessaan, jolloin oppilaan eri tyylien välinen kokonaisnäkemys musiikista vahvistuu.