Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatus

Toiminnan tehtävät ja tavoitteet

Jokilaaksojen musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävänä on antaa tavoitteellista, alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua musiikkikasvatusta, joka huomioi lapsen yleisen ja musiikillisen kehityksen sekä kulkee rinnan yleisten kasvatustavoitteiden kanssa. Lisäksi tärkeänä tehtävänä on varhaisiän musiikkikasvatuksen, muun musiikkioppilaitoksen ja kotien yhteistyön kehittäminen.

Jokilaaksojen musiikkiopistossa varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan, kehittää tasapainoisesti yksilön kokonaispersoonallisuutta, edistää lapsen sosiaalista kasvua sekä luoda musiikin tiedollisia ja taidollisia valmiuksia mahdollisia musiikkioppilaitoksessa jatkuvia opintoja varten.

Opetusryhmät muodostetaan lapsen syntymävuoden ja mahdollisen aikaisemman opetuksen perusteella seuraavasti:

Perheryhmät (lapsi ja huoltaja yhdessä)

- 3 kk - 6 kk vauvat
- 7 kk - 12 kk vauvat
- 1 -vuotiaat
- 2 -vuotiaat

Leikkiryhmät (lapset tunneilla ilman huoltajaa).

- 3 -vuotiaat
- 4 -vuotiaat
- 5 -vuotiaat

Soitinmuskari

- 6 -vuotiaat
- 7 -vuotiaat

Musiikkipaja

- 7 -vuotiaat
- 8 -vuotiaat


Ilmoittaudu täältä ryhmiin


Opettajina toimivat musiikkipedagogi AMK Satu Pikkarainen (Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Nivala) p.040-512 6492) ja musiikkipedagogi AMK Hanna-Mari Ahola (Oulainen ja Haapavesi) p.040-833 8128.

 


TERVETULOA MUKAAN!