Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot

Musiikin perustaso, musiikkiopistotaso ja aikuisosasto

Musiikin perusopinnot

Perustasolla annetaan opetusta pääsääntöisesti lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille. Oppilaitokseen hyväksytyillä oppilailla on pääaineenaan jokin soitin tai laulu, jonka lisäksi he opiskelevat mm. musiikin hahmotusaineita ja soittavat valitsemassaan yhteismusisointiryhmässa. 

Syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa annetaan musiikin perusopintoihin pohjautuvaa opetusta. Musiikkiopiston päättötodistuksen saamiseen on oppilaan valittavana erilaisia opintopolkuja, jotka linjataan tarkemmin opintojen edetessä. Opetusta annettaessa otetaan huomioon myös ne erityistarpeet, joita on ammatilliseen koulutukseen tähtäävillä oppilailla.