Kesäkursseilla tai leireillä suoritetuista musiikin perusteiden osa-alueista

Kesäkursseilla tai leireillä suoritetuista musiikin perusteiden osa-alueista

Taustaksi:

Vielä reilut 15 vuotta sitten musiikkiopistojen kattojärjestö Suomen musiikkioppilaitosten liitto linjasi valtakunnallisesti musiikin perusteiden oppisisällöt ja tavoitteet. Myöhemmin tulleiden valtakunnallisten ohjeistusten pohjalta jokainen musiikkiopisto päättää nykyisin osaltaan itsenäisesti mitä sisältöjä ja tavoitteita musiikin perusteiden opetukselle asetetaan. Näin ollen vallitseva asetelma on aiheuttanut tilanteen, jossa yhtenäisen toimintakulttuurin rajat ovat hämärtyneet ja musiikin perusteita opetetaan erityyppisesti eri puolella Suomea. Tästä syystä Jokilaaksojen musiikkiopisto on tarkentanut toimintaperiaatteita niiltä osin, jonka perusteella musiikin perusteita hyväksiluetaan muualla tehtyjen opintojen osalta.

* * * * *

Musiikin perusteiden tasosuoritukset opiskellaan ja suoritetaan pääsääntöisesti Jokilaaksojen musiikkiopiston omilla oppitunneilla.

MUSIIKIN PERUSTASOLLA suoritetaan:

Musiikin perusteet 1
Musiikin perusteet 2
Musiikin perusteet 3
Yleinen musiikkitieto
Saadakseen perustason tutkintotodistuksen Jokilaaksojen musiikkiopistosta oppilas voi suorittaa oppilaitoksen ulkopuolisina opintoina YHDEN musiikin perusteiden perustason kurssin. Muut tasosuoritukset opiskellaan ja suoritetaan Jokilaaksojen musiikkiopistossa.


MUSIIKKIOPISTOTASOLLA oppilaille räätälöidään omat opintopolut, jossa suoritetaan vähintään kolme musiikin perusteiden ainekokonaisuutta:

Teoria D
Säveltapailu D
Harmoniaopin perusteet 1
Yleinen musiikkitieto
Edellisten lisäksi oppilas voi valita seuraavia syventäviä opintoja:

Vapaan säestyksen syventävät opinnot
Sävellys/sovitus
Analyysi
Musiikkiteknologian syventävät opinnot
Saadakseen musiikkiopistotason tutkintotodistuksen Jokilaaksojen musiikkiopistosta oppilas voi suorittaa oppilaitoksen ulkopuolisena opintona YHDEN musiikin perusteiden musiikkiopistotason kurssin. Muut tasosuoritukset opiskellaan ja suoritetaan Jokilaaksojen musiikkiopistossa.

Huom! Vapaan säestyksen syventäviä opintoja, analyysiä, sävellyksen/sovituksen ja musiikkiteknologian syventäviä opintoja ei voi korvata erillisellä kurssilla.


Oppilaan tulee toimittaa musiikkiopiston toimistoon leiritodistus musiikin perusteiden kurssista, josta käyvät selville seuraavat asiat:

- suoritetun kurssin nimi
- oppilaan nimi ja henkilötunnus
- suorituspaikan nimi
- päivämäärät, jolloin kurssi on suoritettu
- kurssinlaajuus tunteina
- kurssin opettajan nimi
- kurssin järjestävän oppilaitoksen / organisaation nimi
- kurssisisältö eriteltynä osa-alueittain (sekä mahdolliset arvosanat kustakin osa-alueesta)
- kurssiarvosana
- järjestäjätahon edustajan allekirjoitus


Kurssisuorituksen hyväksilukeminen pohjautuu toimistoon toimitettujen todistusten sisältöön ja ne tulee toimittaa vuoden sisällä kurssin hyväksymisestä. Oppilaan opintorekisteriin kirjataan vain toimistoon toimitetut ja hyväksytyt kurssisuoritukset.