Avoin osasto

Opiskelu ja maksut

Avoin osasto on nimensä mukaisesti avoin kaikille iästä tai valmiustasosta riippumatta. Osastolle ei ole valintakoetta eikä oppilaalla ole tutkintovelvoitetta. Avoimeen opetukseen voidaan ottaa opiskelijoita, jos ko. instrumentin opettajilla on mahdollisuus ottaa lisää oppilaita. Opiskelija määrittelee itse oppimistavoitteensa.

Oppitunnin mitta määräytyy oppilaan oman toiveen mukaisesti. Avoimen osaston opetustunteihin ei saada kuntien eikä valtion rahoitusta, jonka takia opetuksen hinnat ovat korkeammat kuin muilla osastoilla. Avoin opetus laskutetaan lukukauden päätyttyä toteutuneiden opetuskertojen mukaan puolivuosittain. 

Opiskelija sitoutuu käymään opettajan kanssa sovituilla opetustunneilla. Opetustunnin ajankohtaa voi tarvittaessa muuttaa mahdollisuuksien mukaan. Tunnin peruminen on tehtävä ajoissa (viimeistään edellisenä päivänä lukuun ottamatta äkillistä sairastumista tai muuta siihen verrattavaa syytä) muutoin se laskutetaan pidettynä tuntina.

Yhdestä opetuskerrasta perittävä maksu:

15 min 15 €
30 min 30 €
45 min 45 €
60 min 60 €
75 min 75 €
90 min 90 €

Muut maksut:

Kaikilta oppilailta perittävä toimisto- ja materiaalimaksu lukukaudessa on 10 €/oppilas.

Tutkintomaksut ja soitinvuokrat määräytyvät kuten muilla opiston ulkopuolisilla oppilailla.

Lukukausimaksu ja soitinvuokra -hinnasto 1.1.2020 alkaen.pdf