Oppilasmaksut ja soitinvuokrat

Oppilasmaksut ja soitinvuokrat 1.1.2019 alkaen

Solistisella oppilaspaikalla opiskelevat

Oppilaan lukukausimaksu määräytyy solistisen pääaineen minuuttimäärän mukaisesti. Solistisella oppilaspaikalla opiskelevalta ei peritä erillistä maksua yhteismusisoinnista, musiikin perusteiden ainekokonaisuudesta eikä valinnaisaineista.

Solistiset oppilaat:
30 min 170 €
45 min 187 €
60 min 210 €
75 min 220 €
90 min 260 €

Musiikin perusteet, pajaoppilaat, orkesterit, yhtyeet, kuorot, kansanmusiikki- ja muut ryhmäaineet: 
89 € / lukukausi

Varhaisiän musiikkikasvatus (1.8.2019 alkaen):
55 € / lukukausi 
Varhaisiän musiikkikasvatuksen lukukausimaksut.pdf

Muut maksut:
Kaikilta oppilailta perittävä materiaalimaksu lukukaudessa on 10€/oppilas.

Oppilaitokseen ulkopuolisten oppilaiden tutkintomaksut ovat solistisessa aineessa seuraavat

1 taso: 50 €
2 taso: 70 €
3 taso: 100 €
musiikkiopistotaso: 120 €

Oppilaitokseen ulkopuolisten oppilaiden tutkintomaksut ovat ryhmäaineessa 60 €.

Alennukset:
Varhaisiän musiikkikasvatusryhmässä, solistisella oppilaalla ja pajapaikalla opiskelevien oppilaiden sisaralennus on toisesta sisaruksesta alkaen 20 €. Mahdollisesta sivuaineesta alennus on 50 %.

Soitinvuokrat:
Soitinvuokraus on tarkoitettu ensisijaisesti musiikkiopiston oppilaille opintojen alkuvaiheessa.

Soitinvuokra vuonna 2019 on ensimmäiseltä vuodelta 55 €/lukukausi, toiselta vuodelta 65 €/lukukausi ja kolmannesta vuodesta eteenpäin 75 €/lukukausi. Soitinvuokrausmahdollisuus varataan oppilaalle vain muutamaa ensimmäistä opintovuotta varten. Kolmannen vuokrausvuoden jälkeen jatkosta sovitaan erikseen rehtorin kanssa, muussa tapauksessa vuokrausaika katsotaan päättyneeksi. 

Musiikkiopiston ulkopuolisille tahoille soitinvuokrat ovat ensimmäiseltä vuodelta 85 €, toiselta vuodelta 95 € ja kolmannesta vuodesta ja siitä eteenpäin 105 €/lukukausi. Vuokrasopimus tehdään aina lukukaudeksi kerrallaan. Vuokrattu soitin palautetaan aina kevätkauden päätteeksi musiikkiopistolle huoltoa varten.