Oppilasmaksut ja soitinvuokrat

Oppilasmaksut ja soitinvuokrat

Solistisella oppilaspaikalla opiskelevat

Oppilaan lukukausimaksu määräytyy solistisen pääaineen minuuttimäärän mukaisesti. Solistisella oppilaspaikalla opiskelevalta ei peritä erillistä maksua yhteismusisoinnista, musiikin perusteiden ainekokonaisuudesta eikä valinnaisaineista.

Solistiset oppilaat:
30 min 167 €
45 min 183 €
60 min 206 €
75 min 216 €
90 min 255 €

Musiikin perusteet, pajaoppilaat, orkesterit, yhtyeet, kuorot, varhaisiän musiikkikasvatus, kansanmusiikki- ja muut ryhmäaineet: 
87 € / lukukausi

Muut maksut:
Materiaalimaksu lukuvuodessa on 10 €/oppilas.

Oppilaitokseen ulkopuolisten oppilaiden tutkintomaksut ovat solistisessa aineessa seuraavat
1 taso: 60 €
2 taso: 80 €
3 taso: 110 €
musiikkiopistotaso: 130 €

Oppilaitokseen ulkopuolisten oppilaiden tutkintomaksut ovat ryhmäaineessa 70 €.

Alennukset:
Varhaisiän musiikkikasvatusryhmässä, solistisella oppilaalla ja pajapaikalla opiskelevien oppilaiden sisaralennus on toisesta sisaruksesta alkaen 20 €. Mahdollisesta sivuaineesta alennus on 50 %.

Soitinvuokrat:
Soitinvuokraus on tarkoitettu ensisijaisesti musiikkiopiston oppilaille opintojen alkuvaiheessa.

Soitinvuokra vuonna 2018 on ensimmäiseltä vuodelta 60 €/lukukausi, toiselta vuodelta 70 €/lukukausi ja kolmannesta vuodesta eteenpäin 80 €/lukukausi. Soitinvuokrausmahdollisuus varataan oppilaalle vain muutamaa ensimmäistä opintovuotta varten. Kolmannen vuokrausvuoden jälkeen jatkosta sovitaan erikseen rehtorin kanssa, muussa tapauksessa vuokrausaika katsotaan päättyneeksi. 

Musiikkiopiston ulkopuolisille tahoille soitinvuokrat ovat ensimmäiseltä vuodelta 90 €, toiselta vuodelta 100 € ja kolmannesta vuodesta ja siitä eteenpäin 110 €/lukukausi. Vuokrasopimus tehdään aina lukukaudeksi kerrallaan. Vuokrattu soitin palautetaan aina kevätkauden päätteeksi musiikkiopistolle huoltoa varten.