≡ Navigointi

Opintojen aloittaminen 2017

Opintojen aloittaminen ja tuntien sopiminen


Opetus alkaa tiistaina 15.8. Solistisen aineen opettaja ottaa yhteyttä oppilaaseen ennen opetuksen alkua joko puhelimitse tai kutsuu kaikki oppilaat yhteiseen tapaamiseen ensimmäisellä opetusviikolla. Muistathan huomioida henkilökohtaisen soittotuntiajan sopimisen yhteydessä myös musiikin perusteiden ja yhteismusisointiryhmien opetusajat päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Ryhmäaineet paikkakunnittain löytyvät kohdasta Ryhmäainekooste 2017-2018.

Yhteismusisointiryhmän valinnassa opettaja on avainhenkilö, joka ilmoittaa missä vaiheessa ja mihin yhteismusisointiin tulet osallistumaan. Yhteismusisointi on kaikille musiikkiopiston oppilaille suunnattu opiskelumuoto, johon osallistutaan heti kun oppilaan taidot sen sallivat.
Yhteismusisointia opiskellaan kokoaikaisesti, ts. niin kauan kuin oppilas on musiikkiopiston oppilaana.

Musiikin perusteiden osalta tarkista ryhmäainekoosteesta missä ryhmässä opiskelet ensi talvena.
• Musiikin perusteiden opintoihin osallistuvat kaikki solistisella oppilaspaikalla opiskelevat
oppilaat, pajaoppilaat osallistuvat niin halutessaan
• Opinnot alkavat sinä lukuvuonna kun oppilas täyttää 10 vuotta, pääsääntöisesti opinnot aloittavat
peruskoulujen neljännen luokan oppilaat. Poikkeustapauksista neuvotellaan erikseen rehtorin
kanssa.
• Musiikin perusteiden tunneille mennään Ryhmäainekoosteen mukaisesti, ts. opettaja ei erikseen
ota asiasta yhteyttä oppilaaseen. Muistathan mennä tunnille heti ensimmäisestä tunnista lähtien!
• Muualla suoritetuista musiikin perusteiden aineista tarkemmin kohdassa Kesäkursseilla tai
leireillä suoritetuista musiikin perusteiden osa-alueista