Estetikka 3 op

Kurssikuvaus

Estetiikka 3 op

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tarkastella taiteen, yhteiskunnan ja arjen ilmiöitä historiallisen estetiikan kautta
- ymmärtää ja soveltaa estetiikan peruskäsitteistöä ja kysymyksenasetteluja
Sisältö:
Estetiikan historian esittely ja kriittinen näkökulma. Estetiikan peruskäsitteistö ja estetiikan problematiikka; estetiikan ja taiteen suhde.
Vaadittavat suoritukset: Luennot 21 h, essee tai luentopäiväkirja (3 op).
Opettaja: FL Marjo-Riitta Simpanen

Opetus: (aikatauluun voi tulla vielä muutoksia)

pe 11.9. klo 16.15-19.30

(pe 2.10. klo 16.15-19.30)

pe 16.10 klo 16.15-19.30

la 17.10. klo 9-13.30

(pe 30.10. klo 16.15-19.30)


Arviointi: 5-1/hylätty
Kirjallisuus ja muu materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä