KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Opintojaksokuvaus

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, 2 op

Sisältö: 

Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.
Osaamistavoitteet: 

Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena
 • tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
 • osaa tarkastella kieltä sen eri konteksteissa (esim. kieli ja yhteiskunta)
 • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen tarkastelunäkökulmien eroja ja yhtäläisyyksiä
 • osaa nimetä erilaisia kielentutkimuksen alueita
 • tunnistaa keskeiset kielitieteen kuvaustasot (fonologia, morfologia, syntaksi, leksikologia, semantiikka, pragmatiikka) ja niiden peruskäsitteitä
 • osaa nimetä keskeisiä kielentutkimuksen historian suuntauksia
 • osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
 • ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa

Suoritustavat: Lähiopetus, oppimistehtävät ja kirjallisuus

Opettajat: FM Reetta Seppälä ja FM Riikka Voipio

Ajankohta(16 t):
pe 6.9. klo 16.30-19.30
pe 20.9. klo 16.30-19.30
la 21.9. klo 13-16
pe 25.10. klo 16.30-19.30 


Arvosteluasteikko: Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet:

 • Hyväksytty: Opiskelija on tehnyt kaikki opintojakson tehtävät ja ne on arvioitu hyväksytyiksi. Tehtävä arvioidaan hyväksytyksi, kun tehtävänanto täyttyy eikä tehtävänpalautuksessa ole merkittäviä asiavirheitä.
 • Hylätty: Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä ja/tai hän ei ole täydentänyt hylätyksi arvioitua tehtävänpalautustaan ohjeiden mukaisesti.
 • Aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä