Siirto urheilulinjalta yleislinjalle

Siirtyminen urheilulinjalta yleislinjalle

Joskus urheilu-ura voi eri syistä päättyä jo lukio-opintojen aikana. Tällöin tulee miettiä, onko opiskelijan syytä vaihtaa urheuilulinjalta lukion yleislinjalle. Urheilijan kannattaa selvittää asiaa opinto-ohjaajan ja valmennuskoordinaattorin kanssa. Jos urheilulinjan valmennuskursseja on suoritettuna alle 8, suositellaan opiskelijalle siirtoa yleislinjalle. Tällöin 8 pakollisen kurssin poislukuoikeutta ei enää ole, mutta opiskelijalla ei ole myöskään velvoitetta suorittaa 12:ta valmennuskurssia. Jo kertyneet valmennuskurssit lasketaan mukaan opiskelijan opintosuorituksiin.

Jos opiskelija on jo suorittanut 8 valmennuskurssia tai enemmän, voi hän suorittaa 12 valmennuskurssia täyteen lajista riippumatta "muut lajit" ryhmässä, ja jatkaa halutessaan urheilulinjalla. 12 valmennuskurssia suoritettuaan opiskelija ei enää valitse valmennuskursseja työjärjestykseensä. Tällöin 8 pakollisen kurssin poislukuoikeus säilyy.

Vaikka valmennuskursseja olisikin suoritettuna jo yli 8 mutta ei 12, voi opiskelija halutessaan anoa siirtoa yleislinjalle. Tällöin opiskelijan ei tarvitse suorittaa enää enempää valmennuskursseja, mutta 8 pakollisen kurssin poislukuoikeutta ei myöskään ole.

Halutessaan siirtyä urheilulinjalta yleislinjalle opiskelijan tulee tehdä rehtorille vapaamuotoinen anomus. Anomuksessa tulee ilmaista halu siirtyä urheilulinjalta yleislinjalle ja perustella syy siihen (esimerkiksi kilpaurheiluharrastuksen loppuminen). Alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajan tulee allekirjoittaa anomus.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä