Haku yleislinjalta urheilulinjalle

Siirron anominen Schildtin lukion yleislinjalta urheilulukioon

Yleislinjalta voi anoa siirtoa urheilulukioon, mikäli urheilullinen taso sekä opintomenestys siihen oikeuttavat.

Hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Hakemukset tulee toimittaa syyslukukauden käsittelyä varten viimeistään 30.11. ja kevätlukukauden käsittelyä varten viimeistään 30.4. Anotessaan siirtoa urheilulukioon opiskelijan tulee toimittaa koordinaattori Tuulevi Piesaselle:

1) Vapaamuotoinen hakemus, jossa hakija perustelee miksi anoo siirtoa urheilulukioon, sekä selvittää urheilu- ja opintomenestystään (Huom! Koneella kirjoitettu, tulostettu ja allekirjoitettu hakemus).

2) Kopio yläkoulun päättötodistuksesta.

3) Tuloste lukion viimeisimmästä jaksotodistuksesta

4) Urheilijatietolomake (hakulomake urheiluoppilaitokseen, 2 sivuinen lomake johon 1. sivulle urheilija ja 2. sivulle valmentaja täyttävät urheilijan tietoja. Lomake löytyy urheilulukion sivuilta: hakeminen urheilulukioon -> hakulomakkeita).

Jotta urheilija voidaan siirtää urheilulukioon, tulee pistemäärän ylittää kolmen viimeisimmän vuoden alimpien sisäänpääsypistemäärien keskiarvo. Jos esimerkiksi kolmen viimeisimmän vuoden alimmat sisäänpääsypistemäärät ovat 13.4, 15.0 ja 13.6, tulee pisteiden olla vähintään 14.0 jotta hakija voidaan siirtää urheilulukioon. Hakijan pisteet lasketaan keskiarvon (peruskoulun päättötodistuksen tai senhetkisen lukion jaksotodistuksen keskiarvo - parempi huomioidaan), lajiliittopisteiden ja koulun pisteiden summana.

Vaikka opintomenestyksessä huomioitaisiinkin peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo, tulee myös opiskelijan nykyisten lukio-opintojen täyttää seuraavat kriteerit:
- hakijan kurssikertymän täytyy olla opinto-oppaan taulukon mukaan 3, 3,5 tai 4 vuoden tahdissa,
- missään aineessa ei saa olla kuin korkeintaan yksi arvosanalla 4 suoritettu kurssi,
- hakijalla saa olla korkeintaan kaksi arvosanalla 4 suoritettua kurssia kurssisuorituksissaan,
- hakijalla saa olla korkeintaan kolme keskeytynyttä kurssia (K-merkintä) kurssisuorituksissaan koko lukio-opintojen ajalta.

Lopullisen päätöksen urheilulukioon siirrosta tekee rehtori. Päätös tulee hakijalle postitse.