Haku yleislinjalta urheilulinjalle

Siirron anominen Schildtin lukion yleislinjalta urheilululinjalle

Yleislinjalta voi anoa siirtoa urheilulinjalle, mikäli urheilullinen taso sekä opintomenestys siihen oikeuttavat.

Hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Hakemukset tulee toimittaa syyslukukauden käsittelyä varten viimeistään 30.11. ja kevätlukukauden käsittelyä varten viimeistään 31.3. Anotessaan siirtoa urheilulinjalle opiskelijan tulee toimittaa koordinaattori Tuulevi Piesaselle seuraavat asiakirjat:

1) Vapaamuotoinen hakemus, jossa hakija perustelee miksi anoo siirtoa urheilulinjalle, sekä selvittää urheilu- ja opintomenestystään (Huom! koneella kirjoitettu, tulostettu ja allekirjoitettu hakemus).

2) Kopio yläkoulun päättötodistuksesta.

3) Urheilijatietolomake (hakulomake urheiluoppilaitokseen, 2 sivuinen lomake johon 1. sivulle urheilija ja 2. sivulle valmentaja täyttävät urheilijan tietoja): Hakulomake urheiluoppilaitokseen

Tarkista lisäksi itse ennen hakua, että lukion koulumenestys täyttää vaaditut kriteerit (alla).


Voit toimittaa tarvittavat asiakirjat Tuulevi Piesaselle henkilökohtaisesti, koululla olevaan lokeroon, tai sähköpostitse (jos pystyt skannaamaan tai kuvaamaan asiakirjat) osoitteeseen tuulevi.piesanen@gradia.fi. 


Jotta urheilija voidaan siirtää urheilulinjalle, tulee pistemäärän ylittää kolmen viimeisimmän vuoden alimpien sisäänpääsypistemäärien keskiarvo. Jos esimerkiksi kolmen viimeisimmän vuoden alimmat sisäänpääsypistemäärät ovat 13.4, 15.0 ja 13.6, tulee pisteiden olla vähintään 14.0 jotta hakija voidaan siirtää urheilulukioon. Hakijan pisteet lasketaan keskiarvon (peruskoulun päättötodistuksen tai senhetkisen lukion jaksotodistuksen keskiarvo - parempi huomioidaan), lajiliittopisteiden ja koulun pisteiden summana.

Vaikka opintomenestyksessä huomioitaisiinkin peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo, tulee myös opiskelijan nykyisten lukio-opintojen täyttää seuraavat kriteerit:
- hakijan kurssikertymän täytyy olla 3, 3,5 tai 4 vuoden tahdissa,
- missään aineessa ei saa olla yli puolet kursseista arvioitu arvosanalla 4,
- hakijalla saa olla korkeintaan kahdessa oppiaineessa arvosanalla 4 suoritettuja kursseja,
- hakijalla saa olla korkeintaan kolme keskeytynyttä kurssia (K-merkintä) kurssisuorituksissaan koko lukio-opintojen ajalta.

Lopullisen päätöksen urheilulinjalle siirrosta tekee rehtori. Päätös tulee hakijalle postitse.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä