Hakeminen urheilulinjalle

HAKEMINEN JA OPISKELIJAVALINTA

Schildtin lukioon ja urheilulinjalle haetaan yhteishaussa

Schildtin lukioon haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi
Jyväskylän lukioihin haettaessa täytetään lisäksi sähköinen ainevalintakortti, joka löytyy Schildtin lukion verkkosivuilta.
Ainevalintakortti täytetään hakuajan päättymiseen mennessä.
Sähköisen haun tekemisessä ja ainevalintakortin täyttämisessä auttaa oman yläkoulun oppilaanohjaaja.

Urheilulinjalle pyrkivä täyttää ainevalintakortin lisäksi HAKULOMAKE URHEILUOPPILAITOKSEEN/HAKIJAN TIEDOT-lomakkeen.
Lomake löytyy Olympiakomitean sivuilta: Haku urheiluoppilaitoksiin.
Lomakkeen 1. sivun täyttää urheilija itse, 2. sivun täyttää hänen valmentajansa. Lomakkeen lisäksi ei tarvita erillisiä liitteitä, urheilijan ja valmentajan tulee kirjoittaa lomakkeen tyhjään tilaan seikat, jotka haluaa tuoda esiin. Lomake on palautettava hakuajan päättymiseen mennessä Schildtin lukioon postitse.

Opiskelijavalinta

Lukiopaikan saamisen Jyväskylän lukiosta ratkaisee peruskoulun päästötodistuksesta laskettava lukuaineiden keskiarvo (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto).

Jyväskylän lukioihin opiskelijat valitaan lukiokohtaisesti. Opiskelijan on erittäin tärkeä pohtia valintansa huolellisesti ja merkitä sähköiseen hakulomakkeeseen kaikki toiveena olevat lukiot. Hakutoivejärjestys on sitova. Jyväskylän lukioiden opiskelijavalinnoista päättävät lukioiden rehtorit.

Jos siis haluat varmistaa pääsysi joko Schildtin urheilulinjalle tau Schildtin yleislinjalle, sinun on merkittävä hakutoiveesi selkeästi sekä sähköiseen hakulomakkeeseen että myös koulukohtaiseen ainevalintakorttiin. Toive kannattaa myös perustella.


Schildtin urheilulinjalle valitaan yhteishaussa 60 uutta opiskelijaa.

Lukuaineiden keskiarvo sekä urheilullinen taso ja potentiaali vaikuttavat urheilulinjan opiskelijavalintaan seuraavasti:

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja pakollisen liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo enintään 10 pistettä
Urheilun lajiliiton antamat pisteet (lajiliittopisteytyksen kriteerit taulukossa alla) 0-5 pistettä
Schildtin lukion antamat pisteet (oppilaitospisteytyksen periaatteet taulukossa alla) 0-5 pistettä
   
Edellä mainituista osioista lasketaan yhteen hakijan saamat valintapisteet enintään 20 pistettä

Lisäksi keskiarvoraja urheilulinjalle on 7,0.

Syksyllä 2020 urheilulinjalle valittujen alin hyväksytty pistemäärä oli 14,28 pistettä. 


URHEILULINJAN OPISKELIJAVALINNAN KRITEERIT

Urheiluoppilaitosten opiskelijavalinnan hakuprosessi ja kriteerit  

Urheiluoppilaitokset ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten kilpaurheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilun yhdistäminen tavoitteelliseen opiskeluun on mahdollista. Urheiluoppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta tasosta ja potentiaalista. Oppilaitokset voivat myös lisäksi järjestää omia testejä urheilijaopiskelijoiden valinnan tueksi. 

Pisteet 

LAJILIITTOPISTEYTYKSEN PERIAATTEET (0-5 pistettä)

4,2 –
5

Joukkuelaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää. 

Yksilölaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

3,1 – 4,1

Joukkuelaji: Ikäluokan maajoukkueurheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää. 

Yksilölaji: SM-mitalitaso. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

2,1 – 3,0

Joukkuelaji: Maajoukkue-ehdokas, aluejoukkueen kärkeä, seurajoukkueen kärkipäätä. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää. 

Yksilölaji: SM-pistesijataso, SM-mitalitason viestijoukkueen jäsen. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää. 

1,1 – 2,0 Joukkuelaji: Aluejoukkueen keskitasoa, seurajoukkueen runkopelaaja. 

Yksilölaji: Lähellä SM-pistesijaa, SM-pistesijatason viestijoukkueessa. 
0,1 – 1,0 Seuratason aktiivi.
0 Käytetään vain, jos lajiliitto ei tunne urheilijaa (koulu pisteyttää, max. 2,5 pistettä).

Lajiliiton pisteytyksessä huomioidaan 30.4. mennessä saavutettu urheilumenestys. 

  • Lajiliittopisteytyksessä huomioidaan urheilijan potentiaali ja motivaatio kehittyä urheilijana.
  • Lajiliiton tulee sitoutua yhteistyöhön Olympiakomitean, oppilaitosten ja muiden lajien kanssa kansallisesti oikeudenmukaisen järjestelmän varmistamiseksi.
  • Läpinäkyvyys on tärkeää ja lajiliitolla tulee olla selkeä toimintatapa lajiliittopisteytyksen toteuttamiseksi. Lajien toivotaan järjestävän mahdollisuuksien mukaan pisteytystilaisuuksia, joissa urheilijoiden on mahdollista tuoda esiin potentiaalinsa ja urheilijat pystytään arvioimaan mahdollisimman luotettavasti. Pisteytys voidaan myös yhdistää maajoukkueiden katsastusprosessiin.
  • Lajiliitto asettaa samaan oppilaitokseen hakevat urheilijat rankingjärjestykseen.
  • Hakijan pyrkiessä useampaan urheiluoppilaitokseen, on hänelle annettava samat pisteet oppilaitoksesta riippumatta.
  • Yhteishakuun liittyvät lajiliittopisteet tulee antaa Olympiakomitean antamaan määräaikaan mennessä. Ammatillisten urheiluoppilaitosten vaihtoehtoisiin hakuprosesseihin liittyvät lajiliittopisteet tulee antaa kohtuullisessa ajassa aina tarvittaessa.
  • Ennen pisteytyksen antamista lajiliittojen odotetaan tekevän oppilaitosten kanssa tiivistä yhteistyötä oikean pisteskaalan varmistamiseksi.
  • Kokonaispisteistä päättää oppilaitoksen rehtori saadun lajiliittopisteytyksen ja lajiliiton kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta viimeistään sinä päivänä, milloin oppilaitoksen on syötettävä hakuun vaikuttavat tiedot yhteishakujärjestelmään.
  • Arviointi on tehtävä kymmenysosapisteiden tarkkuudella.

Lajiliittopisteytyksen oikeellisuutta valvova taho on Olympiakomitea, jolla on tarvittaessa oikeus velvoittaa lajiliittoa tarkistamaan pisteytystään. Lopullisesta pisteytyksestä vastaa urheiluoppilaitoksen rehtori. 

OPPILAITOSPISTEYTYKSEN PERIAATTEET (0-5 pistettä)
Oppilaitospisteytyksen lähtökohtana on tukea lajiliiton pisteytystä pontentiaalisimpien urheilijoiden sisäänpääsyn varmistamiseksi. Täten oppilaitospisteitä annetaan suhteessa lajiliittopisteisiin.
Schildtin lukion oppilaitospisteytyksessä huomioidaan myös onko hakijan laji painopistelaji vai jokin muu laji. Tällä halutaan painottaa lajeja, joissa lukio on järjestänyt valmennuksen, ja joissa on saatavilla tarkoituksenmukaiset harjoitteluolosuhteet. 


Schildtin urheilulinjalle ei järjestetä valintakokeita

Useat lajiliitot järjestävät valtakunnallisia testejä urheilijoiden lajiliittopisteyttämisen tueksi


LUKIOON PÄÄSYSTÄ TIEDOTTAMINEN

Valintojen jälkeen ilmoitus lukioon päässeistä on nähtävillä koulun ovessa, ja valituille ilmoitetaan myös sähköpostitse. Lukioon hyväksytyn tulee vahvistaa opintopaikan vastaanottaminen Opintopolussa. Täydennetyt ainevalintakortit tulee palauttaa lukioon wilman kautta (valittu saa tunnukset wilmaan hyväksymisilmoituksen yhteydessä).

HUOM! 
Urheilulinjalle pääsy ei automaattisesti oikeuta pääsyyn esimerkiksi tiettyyn joukkueeseen tai jonkun seuran valmennusryhmään. Jos tavoitteenasi on pääsy jonkun urheiluseuran joukkueeseen tai valmennusryhmään, ota aina etukäteen yhteyttä myös kyseiseen seuraan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä