ÄI2 Jalkanen/IV/2019 palkki 1

TYYLIN ANALYYSIA

 TYYLIN ANALYYSIA

Tyylin analyysi on tekstin kieli- ja rakennepiirteiden analyysia. Ensin muodostetaan yleisvaikutelma lukemalla teksti. Sitten tarkennetaan piirteisiin, joista vaikutelma todennäköisesti syntyy.

Alla on tavallisia tyylianalyysin kysymyksiä. Riittää, että niistä valitsee muutaman, jotka vaikuttavat tekstin ja tehtävän kannalta olennaisilta.

Analyysiin kannattaa miettiä yksi johtoajatus, johon kaikki päätelmät liittyvät. Tyyliä voi kuvailla omin sanoin mutta hyödyntäen tarpeen mukaan kielen ja tekstin termejä. Lyhyet esimerkit havainnollistavat ja todistavat omia päätelmiä. Tärkeää on selostaa, miksi esiin nostetut tyylivalinnat on tehty ja mikä vaikutus niillä on tekstiin.

 

1. Aseta teksti yhteyteensä.

– Mikä on tekstin aihe, tavoite, kohderyhmä ja tekstilaji?

– Kuka on tekstin tekijä?

– Mitä muuta huomioitavaa kontekstissa on (aika, paikka, väline, tilanteessa osalliset tai oheiset tekstit)?

 

2. Luonnehdi kieltä yleisesti.

– Onko kieli yhteydessään normaalia vai kohosteista?

– Käytetäänkö yleiskieltä?

– Millainen tyylivaikutelma kielestä syntyy?

– Kuvaillaanko, kerrotaanko, kehotetaanko, eritelläänkö, pohditaanko vai otetaanko kantaa?

– Miten subjektiivinen teksti on?

– Mikä on kirjoittajan tai puhujan rooli (esim. toimittaja, blogikirjoittaja)?

– Pysyykö kirjoittaja tai puhuja etäisenä, vai tuleeko hän lähelle lukijaa tai kuulijaa?

 

3. Tarkenna sanavalintoihin.

– Mitkä sanat kiinnittävät huomion?

– Mihin aihepiireihin sanat liittyvät?

– Ovatko sanat abstrakteja vai konkreettisia?

– Miten kuvaillaan?

– Missä muodossa verbit ovat (persoona- vai nominaalimuoto, aktiivi vai passiivi, aikamuoto ja modus)?

– Mitä myönteisiä tai kielteisiä sivumerkityksiä ilmaisuihin liittyy?

– Nimitelläänkö tai liioitellaanko?

– Toistetaanko sanoja tai asioita?

– Huudahdellaanko, kysytäänkö, esitetäänkö itsestäänselvyytenä?

– Miten otetaan kantaa?

 

4. Tarkenna rytmiin ja rakennevalintoihin.

– Mitä tekstielementtejä käytetään (tekstit, kuvat, äänet, otsikot, nostot)?

– Miten tekstin eri osat liittyvät toisiinsa?

– Millaisia kappaleet ovat?

– Millaisia lauseet ja virkkeet ovat (pituus ja vaihtelu; pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, vajaat eli päälauseettomat virkkeet; kysymykset, huudahdukset, toteamukset; sanajärjestys)?

– Onko ilmaisu tiivistä vai polveilevaa (esim. paljon sivulauseita ja täsmennyksiä)?

– Eteneekö teksti hitaasti (esim. kuvailua) vai nopeasti (esim. kerrontaa tai tiheitä vuoronvaihtoja)?

– Miten tauotetaan ja käytetään välimerkkejä?

– Toistetaanko jotain?

– Vaihteleeko rytmi?

Esseen palautus

Palauta viimeistelty esseesi tähän palautuslaatikkoon ja palauta myös kirjallinen itsearviointi esseestä seuraavalla tunnilla.
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä