Kooste tukikursseista ja tukimahdollisuuksista

Oppimisen ja opiskelun tuki vuonna 2021-2022 Jyväskylän Lyseon lukiossa 

Oppimisen ja opiskelun tuki englannissa, ruotsissa, matematiikassa ja äidinkielessä lukuvuonna 2021-22 Jyväskylän Lyseon lukiossa:

 

ENGLANTI 

Tukikurssit: 

ENA14-tukikurssia on tänä vuonna kaksi ryhmää, jotka alkavat jaksossa 2 (palkki 8) ja kestävät lukuvuoden loppuun. Tukikurssiin kuuluvaa tuntimäärää voi kerryttää myös opettajan pitämän muun tukiopetuksen kautta. Toinen ENA14-ryhmä on tarkoitettu ykkösille (ENA14.01) ja toinen abeille ja kakkosille (ENA14.02). Tukikurssin osallistujat valitaan ykkösistä alkutestin ja kyselylomakkeen perusteella, sekä opettajahavaintojen avulla kaikista vuositasoista. Ykkösille suunnatulla tukikurssilla (ENA14.01) käydään kurssien ENA1-ENA3 perusasiat, mm. aikamuodot, sanajärjestys, passiivi ja muodollinen subjekti. Kakkosille ja abeille suunnatulla tukikurssilla (ENA14.02) käydään kielioppia ENA4 kurssista eteenpäin sekä mm. ääntämistä, kielitietoisuutta ja harjoitellaan kirjoittamista. Lisäksi käsitellään asioita, joita ryhmän sisältä nousee esille vaikeina. Opettajat Asta Ajakainen ja Reeta Holm. 

Tukiopetus: 

Tukiopetusta tarjotaan tarvittaessa. 

Kielitutortoiminta:  

Lyseossa on myös kielitutortoimintaa. Tarkoituksena tarjota 1-on-1 tukea ja apua, vanhemmilta opiskelijoilta nuoremmille. Englannissa ja ruotsissa on useita kielitutoreita, myös muiden kielten osaajia löytyy. Linkki kielitutoreiden varauskalenteriin löytyy pedanetin etusivulta. Kielitutortoimintaa organisoi englannin aineryhmän puolesta Heli Vesamäki ja ruotsin aineryhmän puolesta Marina Spatafora. 

RUOTSI  

Tukikurssit:

Tarjoamme ruotsin tukikurssia (kaksi ryhmää) hajautettuna eli alkaen jaksosta 2 lukuvuoden loppuun asti. Kursseja vetävät Pirkko Vilenius-Virtanen ja Annika Kouko. Tukikurssilla opettajan apuna toimii kielitutoreita, jotka antavat opiskelijoille apua ruotsin tehtävien tekemisessä. Opiskelijoita ohjataan ottamaan vastaan kielitutoreiden apua yleensäkin ruotsin kielen opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa.

Ruotsin tukikurssi löytyy koodilla RUB110 ja ryhmät ovat tarjolla palkissa 8. On myös mahdollista osallistua vain osalle tunneista ja kerätä lisää tunteja myöhemmin kurssimerkinnän saadakseen. Tukikurssilla kerrataan ruotsin perusrakenteita, mm. sanajärjestys sekä substantiivien, verbien ja adjektiivien taivutus. 

Lähtötasotestin ja alkukyselyn perusteella tukikurssia suositellaan niille opiskelijoille, joiden voidaan katsoa hyötyvän peruskoulun asioiden kertaamisesta. 

Tukiopetus:  

Tukiopetusta tarjotaan tarvittaessa. 

 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

Tukikurssi: 

 • Kurssitarjottimella nimellä ÄI12 Kirjoittamisen klinikka. 

 • Kaksi ryhmää: neljännen jakson ryhmä on tarkoitettu kevään ylioppilaskokeeseen ilmoittautuneille ja viidennen jakson ryhmä on avoin kaikille opiskelijoille. 

Kielitutortoiminta: 

 • Tapaamisen kielitutorin kanssa voi varata sähköisen varauskalenterin kautta, mutta myös opettaja voi ottaa yhteyttä kielitutoriin opiskelijan puolesta. 

 • Kielitutorit järjestävät pari kertaa jaksossa myös rästityöpajoja. Näistä ilmoitetaan Opiskelijan viikko-tiedotteessa. 

Tukiopetus:

 • Äidinkielen opettajien kanssa voi tietyin ehdoin sopia myös tukiopetuksesta. 

 

MATEMATIIKKA 

Matematiikkaa rennosti-paja: 

 • Matematiikkaa rennosti keskiviikkoisin luokassa A3.210 13.15–14.15 jatkuen koko lukuvuoden ajan kevääseen asti. 

 • Opettajina Laura Kauppinen, Ulla Mattila, Sakari Salo, Lauri Tuominen ja Annaleena Kangas sekä LUMA-tutorit. 

 • Avoin kaikille opiskelijoille (MAA ja MAB). Myös abeille kertaamiseen, jos perusasioissa tuen tarvetta. 

 • Kurssilla käydään oppilaslähtöisesti niitä asioita, joita kulloinkin on menossa matematiikan kursseilla. Erityisesti keskitytään antamaan yksilötason ohjausta. 

 • Yksilöllistä tukea matematiikassa ja siihen liittyvien sähköisten apuvälineiden käytössä. 

 • Rutiinia opetuksen ulkopuolella tapahtuvaan matematiikan opiskeluun. 

 • Vertaistukea 

 • Lisätiedustelut: Vastuuopettajat (yllä) 

LUMA-Tutor toiminta: 

 • Tutoreita tarjolla ykkös- ja kakkosvuoden kursseihin. 

 • Yhteydenotot varauslinkin kautta https://urly.fi/1NQ1 (Linkki myös opiskelijoiden viikkotiedotteessa.) 

 • Tarjolla yksilöllistä tukea matematiikkaan ja luonnontieteisiin. 

 • Lisätietoja: Sakari Salo ja Annaleena Kangas 

Matematiikan lähtötasotestaus: 

Tehdään MAY01-kursseilla. Tukea tarvitsevien kanssa mat-opettajat voivat keskustella tukitoimista, jos opiskelija itse haluaa. 

Matematiikan tukiopetus:

On saatavilla tarpeen mukaan. Sovi asiasta matematiikan opettajasi kanssa. 
 

TUKIKURSSIT AIKUISLUKIOSSA 

Englantia perusopetuksessa/ English at comprehensive school (basic level at aikuislukio) 

ena03-kurssi luokassa A2.320 (Lyseolla) (alkaa 31.8., mutta mukaan ehtii myöhemminkin) 

 Oppitunnit TIISTAISIN klo 17.00-18.40 ja torstaisin klo 19.00-20.30 

-oppikirjana:English for You, too! Book 2 -> materiaalin saa myös suoraan opettajalta 

- Sopii kaikille, jotka haluavat kerrata peruskoulun englantia 

-opettajana Ilkka Hytti 

 

Muita tukikursseja:

 

ABI- JA LUKIOLAISKURSSIT JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTOSSA 

Jyväskylän kesäyliopistolla on tarjolla abi- ja lukiolaiskursseja: abiturienttien kertauskurssejaabiturienttien verkkokursseja ja pienryhmäopetusta ja tukikursseja lukiolaisille

Pienryhmäopetusta on tällä hetkellä tarjolla matematiikasta ja verkko-opetusta biologiasta ja kemiasta

Opetuksen aikataulut ovat seuraavat: 

Matematiikan pienryhmäopetus 9.9.2021 - 17.9.2021 

ke 16.15 - 18.45 
to 16.15 - 18.45 
pe 16.15 - 18.45 

Kurssi soveltuu mihin tahansa lukiovaiheeseen, jos tunnet tarvitsevasi lisäopetusta. 

Kurssimaksu 100 €. 

Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2021 osoitteessa: 

https://kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/cart.php?l=fi 

Biologian verkkokurssi abiturienteille (30 ot) 22.11.-20.12.2021 

Kurssilla kerrataan lukion biologian oppimäärän keskeiset sisällöt ja se soveltuu biologian ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen. 

Kurssimaksu 110 €. 

Ilmoittautuminen päättyy 8.11.2021 osoitteessa: 

https://kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/cart.php?l=fi 

Kemian verkkokurssi abiturienteille (30ot) 22.11-20.12.2021 

Kurssilla kerrataan lukion kemian oppimäärän keskeiset sisällöt ja se soveltuu biologian ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen. 

Kurssimaksu 110 €. 

Ilmoittautuminen päättyy 8.11.2021 osoitteessa: 

https://kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/cart.php?l=fi 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä