Taustamateriaali tehtäviin

Ruutusuurennus ja apulinjat

 • Skaalaa piirustuspaperi valokuvan mittoihin sopivaksi
 • Piirrä valokuvaan tarvitsemasi apulinjat helpottamaan havainnointia > piirrä samat linjat myös piirustuspaperiin.
 • Piirrä apulinjat hennolla kädellä ja HB-kynällä, jotta ne on helppo kumittaa ennen varjostamista pois.

:small

Valööriharjoitus

Valööri > värin valoisuus- tai tummuusaste
 • Tee varjostusharjoitus A4-paperille.
 • Valitse kolme eri vahvuista lyijykynää (yksi 3B- tai 5B-kynä, yksi H-kynä, yksi HB- tai F-kynä) j
 • Tee kolme kymmenen ruudun ruudukkoa ja testaa miten monta eri harmaan sävyä saat yhdellä kynällä aikaiseksi. Merkkaa kunkin ruutusarjan yhteyteen kynän vahvuus.
 • Vaihtele kynän painallusta ja vertaa jälkeä.
 • Lisää värikerroksia päällekkäin ja tarkastele miten jälki tummenee kerros kerrokselta.

:medium

Kasvon varjostaminen

 • Varjosta kasvot kolmiulotteisiksi.
 • Ennen kuin aloitat, tee varjostamisharjoitus olevan ohjeen mukaan.
 • Tutki mistä suunnasta valo tulee kasvoon.
 • Tarkastele mikä kohta kasvossa on korkea, mikä matala, mikä siltä väliltä.
 • Käytä varjostamisessa useampaa eri vahvuista lyijykynää.
 • Voit varjostaa häivyttämällä tai antaa kynän viivamaisen jäljen näkyä.
 • Varjosta MUOTO huomioiden > suora/kaareva
 • Viimeistele kasvo huippuvaloilla. Käytä patterikumia tummissa kohdissa.
 • Kun kasvo on valmis, kiinnitä lyijykynän jälki fiksatiivilla.

:medium
Miska Valkeinen, Kuva: Tuula Railo

f3b48d3e30fd05a1c1ca9e3404ecca9a.jfif
Kuva täältä

Symbols of the Chinese Horoscope Cycle

RAT: intelligent, enterprising, has devotion to purpose, but can be devious and scheming at times.

OX: strong, steadfast and dependable, but not necessarily stupid; faithful to the end, slow to anger, but can be very forceful.

TIGER: loyal, courageous, energetic, strong, cunning. The tigress tends to be shrewish.

RABBIT: modest, fast mover, has delicate senses, and is a good listener.

DRAGON: benign, embodies wisdom, strength and goodness. Protector of the weak.

SNAKE: observant, quick to anger, usually possesses great physical beauty and is not necessarily venomous except when protecting the family.

HORSE: strong and powerful, usually vain if a woman, warlike and chivalrous.

SHEEP: proud, domineering, strive to help and guard their fellows, and are sometimes excellent doctors.

MONKEYS: quick and keen of wit, highly observant, curious, loving, a good parent, and excellent in small enterprises.

ROOSTER: quick to fight, single-purposed and persistent.

DOG: loyal, steadfast, persistent in adversity. Sensitive to feelings.

PIG: highly intelligent, scholarly, easily angered, easily swayed and affected by emotions.

 

Tasapaino

 • Sommittelun tasapaino toteutuu silloin, kun se koetaan vakaaksi.
 • Tasapainotila voi olla joko staattinen eli paikallaan pysyvä tai dynaaminen eli jännitteinen.
 • Staattinen tasapaino ilmaisee rauhaa ja levollisuutta (vaaka- tai pystysuorat viivat, rauhalliset värit ja samankokoiset muodot).
 • Symmetria luo staattista tasapainoa, joka pysäyttää ja pakottaa paikoilleen.
 • Staattinen tasapaino, sidottu rytmi ja symmetria ovat sukulaisia keskenään.
 • Dynaaminen sommitelma on jatkuvassa liikkeessä.
 • Dynaamisuus, vapaa rytmi ja jännitteisyys ovat sukulaisia keskenään.
 • Diagonaaliset viivat, erikokoiset muodot ja vaihtelevat pinnat koetaan liikkuviksi ja jännitteisiksi.
 • Dynaaminen sommitelma vaikuttaa määrätietoiselta.
 • Tasapainoton sommitelma on disharmoninen. Se tuntuu epävakaalta ja syntyy tarve muuttaa jotain.

Sommittelu eli kompositio keskittyy kuvan rakenteeseen

 • eli siihen miten kuvaelementit (esimerkiksi muodot ja värit) on kuva-alaan aseteltu
 • arkkitehtuurissa ja kuvanveistossa puhutaan plastisesta sommittelusta
 • sommittelu on kuvan kielioppia (joustavaa)
 • sommittelu ohjaa tulkintaamme > asettelun mielekkyys
Taiteilijan tehtävä on löytää paras sommitelma jokaiseen teokseensa.

Oikeaa ratkaisua ei ole
 • mutta toiset ratkaisut ovat toisia mielenkiintoisempia ja perustellumpia.
 • mutta tavoitteena on, että osat muodostavat yhtenäisen, kiinnostavan tai tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden
 • tasapainoinen vaikutelma koetaan esteettisesti miellyttäväksi
 • Harmoniassa sommitelma vaikuttaa vakaalta, eikä synny tarvetta lisätä tai poistaa mitään.

SOMMITTELU ON KUVAN TEKEMISEN KANNALTA VÄLTTÄMÄTÖN TAITO.

Kolmanneksen sääntö
 • Kolmanneksen sääntö on kuvataiteilijoiden, kuten valokuvaajien, taidemaalareiden ja graafikoiden käyttämä yksinkertainen sommitteluohje.
 • Kuva jaetaan yhdeksään yhtä suureen osaan pysty- ja vaakasuunnassa.
 • Viivojen neljälle risteyskohdalle voidaan asettaa kuvan sommittelun kannalta tärkeitä tapahtumia. Näin voidaan saada kuvaan enemmän jännitettä, voimaa ja mielenkiintoa kuin sommittelukohtien asettamisella keskelle kuvaa.
Kultainen leikkaus
 • Vanha sommittelusääntö, jota sovelletaan kaikessa kuvailmaisussa.
 • Kultainen leikkaus eli kultainen suhde saadaan, kun jana jaetaan kahteen osaan niin, että lyhyemmän osan suhde pidempään osaan on sama kuin pidemmän osan suhde koko janaan; suhde on pitemmän ja lyhemmän jako-osan pituuksien suhde.
:small
Kuva täältä