Kurssiarviointi

Kurssiarviointi

Kurssiarvosanat kirjataan Wilmaan viimeistään kahden viikon kuluttua jakson päättymisestä. Arvosanat näkyvät myös huoltajille.  

Opettaja selvittää kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet opiskelijalle kurssin alussa. Kurssiarviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja palautteeseen kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Näyttöä annetaan opettajan ilmoittamalla tavalla, kuten kokeilla ja muilla kirjallisilla ja suullisilla tuotoksilla. Arviointiin sisältyy myös oppimisen ja työskentelyn havainnointi. Arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. 

Kurssit arvioidaan seuraavasti: 

  • valtakunnalliset pakolliset kurssit: numeroarviointi 4–10 
  • valtakunnalliset syventävät kurssit: numeroarviointi 4–10 
  • koulukohtaiset soveltavat kurssit: S (suoritettu) tai H (hylätty). 

Kurssisuorituksen keskeytyminen kirjataan Wilmaan merkinnällä K (keskeytynyt). Keskeytynyt kurssi on opiskeltava kokonaan uudelleen. Kesken oleva, täydentämistä edellyttävä kurssisuoritus kirjataan merkinnällä O (osallistunut). Opettaja selvittää merkinnän yhteydessä, millaista näyttöä kurssisuorituksesta puuttuu. Kesken olevaa kurssisuoritusta voi täydentää enintään kahden jakson ajan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että täydennysoikeus olisi automaattisesti kaksi jaksoa, vaan kurssisuorituksen täydentämisestä sovitaan aina tapauskohtaisesti opettajan kanssa. Opiskelija ottaa välittömästi kurssiarvioinnin valmistuttua yhteyttä kesken olevan kurssin opettajaan ja sopii kurssisuorituksen täydentämisestä.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä