Kurssien suoritusjärjestys

Kurssien suoritusjärjestys

Kurssien suoritusjärjestys  (Päivitetty 13.9.2019) 

Vaikka kunkin aineen kurssit on numeroitu tiettyyn järjestykseen, ei tämä numerointi välttämättä tarkoita ehdotonta suoritusjärjestystä. Pääsääntöisesti kuitenkin oletetaan, että pakolliset kurssit on suoritettu ennen syventäviä kursseja. Lisäksi kannattaa huomioida, että vaikka jokin kurssi ei vaatisikaan edellisten kurssien suorittamista, se voi kuitenkin olla haastavampi kuin sitä edeltävät kurssit (esimerkiksi abivuoden kursseilla voidaan hyvin olettaa opiskelun olevan itseohjautuvampaa kuin ensimmäisen vuoden kursseilla). 
 
Seuraavaan on koottu lyhyesti tietoa eri aineiden kurssien suoritusjärjestyksestä. Lisätietoa saat tarvittaessa aineenopettajilta. 
 

Äidinkieli: Pakolliset kurssit (ÄI01 - ÄI06) suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, paitsi kurssit ÄI04 ja ÄI05 voi käydä myös toisin päin. Kursseille ÄI01 - ÄI03 osallistutaan ensimmäisenä ja kursseille ÄI04 - ÄI06 toisena vuotena. Syventäville kursseille ÄI08 ja ÄI09 osallistutaan viimeisenä opiskeluvuotena (järjestys vapaa). Syventävistä kursseista ÄI07:n voi suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa.Soveltavat kurssit ÄI10, ÄI12, ÄI13, ÄI14 ja ÄI15 voi suorittaa missä vaiheessa opintoja vain. Soveltavat kurssit ÄI11, ÄI16 ja ÄI17 eivät ole tarjolla päivälukioissa. 

Suomi toisena kielenä: Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. 
 
Englanti: Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Jakson 5 ENA 4 tarkoitettu edistyneille 1. vuoden opiskelijoille (Fast Track). Kurssi ENA8 aikaisintaan kurssin ENA5 jälkeen. Kurssit ENA7 ja ENA 15 vasta pakollisten kurssien jälkeen. ENA 14 on tarkoitettu perusasioiden kertaamiseen, voi ottaa missä vaiheessa vain. ENA9 (Content Learning) on tarkoitettu edistyneille opiskelijoille (Fast Track, muitakin voi tulla kurssille), aikaisintaan kurssin ENA5 jälkeen. ENA15 juuri ennen yo-koetta. 
 
Ruotsi: Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Syventävien kurssien suoritusjärjestys vapaa. 
 
Muut vieraat kielet: Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. 
 
Matematiikka, pitkä: Ensin yhteinen matematiikan kurssi MAY1, sen jälkeen suositellaan pakolliset kurssit 2-10 suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Kurssit 11 ja 12 aikaisintaan toisena vuonna ja MAA13 kolmantena vuonna. 
 
Matematiikka, lyhyt: Ensin yhteinen matematiikan kurssi MAY1, sen jälkeen suositellaan pakolliset kurssit 2-6 suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävä kurssi MAB7 suositellaan käytäväksi toisena tai kolmantena vuotena. MAB05 kurssi ennen MAB08-kurssia. 
 
Biologia: Ensin 1. kurssi, muutoin vapaa suoritusjärjestys paitsi BI3 kurssi ennen kurssia BI5. 
 
Maantiede: Ensimmäisenä vuonna kurssi GE1. Toisena vuonna kurssit GE2 ja GE3 suositeltuna suoritettavaksi mainitussa järjestyksessä. Valtakunnallisista kursseista GE4 suositellaan suoritettavaksi viimeisenä. GE 2 kurssin voi suorittaa myös 1. vuonna ja myös ennen GE1 kurssia. 

Fysiikka: Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. 
 
Kemia: Kurssit 1,2 ja 3 suoritetaan tässä järjestyksessä. Muut kurssit voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä edellisten jälkeen. 
 
Uskonto: Pakollisten kurssien jälkeen kurssit voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. 3. kurssin voi kuitenkin suorittaa jo ennen 2. kurssia. 
 
Elämänkatsomustieto: Elämänkatsomustiedon kurssit voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa. Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan 1. ja 2. opiskeluvuoden aikana. 
 
Filosofia: Pakolliset kurssit FI01 ja FI02 tulee käydä tässä järjestyksessä; FI02-kurssia ei suositella käytäväksi ennen kuin ensimmäinen pakollinen kurssi on suoritettu hyväksytysti. Syventäviä kursseja FI03 ja FI04 ei myöskään suositella käytäväksi ennen kuin kaksi pakollista kurssia on suoritettu hyväksytysti. Syventävät kurssit suositellaan käytävän järjestyksessä. 
 
Historia: Kurssi 1 suoritetaan ensin. Sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. 
 
Yhteiskuntaoppi: Kurssi 1 suoritetaan ensin. Sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. 
 
Psykologia: Pakollinen kurssi PS01 on suoritettava ensin. Syventävät kurssit PS02-PS05 suositellaan käytävän järjestyksessä. Tästä voi kuitenkin poiketa, mikäli opiskelijan on vaikea saada kursseja lukujärjestykseen. Soveltavat kurssit PS06-PS08 suositellaan suoritettavan 2. tai 3. vuonna. 
 
Terveystieto: Kurssi 1 suoritetaan ensin. Sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. 
 
Kuvataide: KU1-kurssi suoritetaan ensin ja sitten sen jälkeen muiden kuvataidekurssien suoritusjärjestys on vapaa. Mikäli haluaa suorittaa diplomikurssin, on sitä ennen oltava neljä kuvataiteen kurssia suoritettuna hyväksytysti. 
 
Musiikki: Suositellaan, että MU1 suoritetaan hyväksytysti ennen seuraavien kurssien opiskelemista. Muiden kurssien (MU2, MU3, MU4, MU5, MU8, MU9, MU14) suoritusjärjestys on vapaa. Musiikin lukiodiplomin (MU17) suorittaminen edellyttää vähintään neljän musiikin kurssin suorittamista. 

Liikunta: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Huom: Kurssit 1 ja 2 suoritettava ERI lukuvuosina! Muiden kurssien osalta suoritusjärjestys vapaa. 
 
Opinto-ohjaus: Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Muiden kurssien suoritusjärjestys on vapaa. 

Yrittäjyys: Kurssien suoritusjärjestys on joustava. YR1-YR4 sekä YR10-YR11 –kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä.  

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä