Erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyt

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin koetilanteissa sekä vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa. Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat erityisopettajan järjestämään seulontaan, jonka pohjalta opiskelija ohjataan yksilötestiin mahdollisen lukemis- ja kirjoittamishäiriön toteamiseksi.  

Oikeus erityisjärjestelyihin myönnetään todistuksen perusteella. Todistuksen kirjoittaa opinto-ohjaaja tai erityisopettaja lääkärinlausunnon tai muun selvityksen perusteella. Mikäli opiskelija haluaa hyödyntää mahdollisuutta erityisjärjestelyihin, opiskelija esittää todistuksen kurssin opettajalle ja sopii tämän kanssa kurssin suoritustavoista joko ennen kurssin aloitusta tai viimeistään ensimmäisellä oppitunnilla. 

Erityisjärjestelyistä ylioppilaskokeissa lähetetään erillinen sähköinen hakemus Ylioppilastutkintolautakuntaan. Hakemuksen lähettää rehtori lääkärin, erityisopettajan tai aineenopettajien lausunnon pohjalta. Mikäli opiskelija haluaa hyödyntää mahdollisuutta erityisjärjestelyihin ylioppilaskokeissa, on hänen otettava yhteyttä opinto-ohjaajaan ja erityisopettajaan hyvissä ajoin, viimeistään ensimmäiseen ylioppilaskoekertaan ilmoittautumisen yhteydessä.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä