Poissaolojen selvittäminen

Poissaolojen selvittäminen

Lukio-opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen. Poissaolon selvitykseksi hyväksytään vain huoltajan tai yli 18-vuotiaan opiskelijan Wilmassa tekemä selvitys sekä lääkärintodistus tai muu virallinen asiakirja. Muun kuin sairauspoissaolon syyn on ilmettävä selvityksestä niin, että siitä voidaan päätellä, onko poissaolo aiheellinen (luvallinen) vai aiheeton (luvaton). Selvitys on tehtävä mieluiten ennen kurssin seuraavaa oppituntia, viimeistään jakson päättymiseen mennessä. Muussa tapauksessa selvittämättömät poissaolot katsotaan luvattomiksi.

Aiheellisia poissaolon syitä ovat sairaus, muu ylivoimainen este ja opettajan kanssa etukäteen sovittu poissaolo. On syytä huomata, että vain sairauspoissaolo tai muu ylivoimainen este on aiheellinen poissaolo ilman koululta saatua lupaa. Muihin poissaoloihin pitää olla huoltajan luvan lisäksi lupa koululta.  

Mikäli opiskelija ei pääse paikalle kurssin ensimmäiselle tunnille, on tästä ilmoitettava kurssin opettajalle etukäteen. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisen seurauksena opiskelija voi menettää paikkansa kurssilla, mikäli kurssi on täynnä ja sille on jonossa muita opiskelijoita.

Jos opiskelija sairastuu etukäteen tiedossa olevana näyttöpäivänä (päivä, jolle on sovittu koe, uusintakoe, esitelmä tai vastaava) tulee hänen tai alaikäisen opiskelijan huoltajan ilmoittaa poissaolosta Wilman kautta kyseisen kurssin opettajalle ennen koetta. Aiheeton tai selvittämätön poissaolo aiheuttaa näyttökerran menetyksen.

Mikäli opiskelijalle kertyy runsaasti poissaoloja kurssilta, voi opettaja pyytää opiskelijaa antamaan lisänäyttöä kurssin asioiden osaamisesta. Pyynnön laiminlyöminen voi vaikuttaa kurssiarvosanaan näyttöjen puutteen kautta tai johtaa kurssin keskeytymiseen.  

Etukäteen tiedossa olevat poissaolot, kuten lomamatkat, on anottava Wilmassa olevalla lomakkeella. Lyhyet (1–5 päivän) loma-anomukset käsittelee ryhmänohjaaja ja sitä pidemmät rehtori. Jos poissaolopyyntöä ei ole tehty etukäteen, kyseiset poissaolot merkitään aiheettomiksi. Opiskelijan tulee ennen etukäteen tiedossa olevaa poissaoloa lisäksi sopia poissaolojen korvaamisesta kaikkien niiden opettajien kanssa, joiden kursseja poissaolo koskee. Mikäli opiskelija laiminlyö poissaolojen korvaamisesta sopimisen tai sovittujen tehtävien tekemisen, merkitsee opettaja poissaolot aiheettomiksi. Puuttuvat näytöt voivat laskea kurssiarvosanaa tai johtaa pahimmillaan kurssin keskeytymiseen.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä