5.26 Yrittäjyysopinnot

5.26 Yrittäjyysopinnot

YRO01–YRO15 Yrittäjyysopinnot 

Opiskelijat voivat sisällyttää opinto-ohjelmaansa haluamansa määrän yrittäjyysopintoja yksittäisistä kursseista laajempiin kokonaisuuksiin. Kunkin kurssin enimmäislaajuus on merkitty sulkeisiin. Vähintään 10 kurssia hyväksytysti suorittaneet saavat erillisen todistuksen.  

Osa kursseista on tarkoitettu ensisijaisesti yrittäjyyden opintopolun valinneille opiskelijoille. Yrittäjyyspolulle otetaan enintään 30 aloittavaa opiskelijaa lukuvuosittain, ja mikäli aloituspaikkoja jää täyttämättä, voidaan yrittäjyyspolun valinneille opiskelijoille tarkoitettuja kursseja tarjota myös muille opiskelijoille. Kaikille avoimien kurssien enimmäisosallistujamäärän täyttyessä yrittäjyyspolun valinneilla opiskelijoilla on ensisijainen osallistumisoikeus kurssille.  
 
YRO01–YRO04 NY Vuosi Yrittäjänä -kurssit (laajuus 2–4 kurssia)  
 
NY Vuosi Yrittäjänä -opinto-ohjelma rakentuu opiskelijoiden oman yritystoiminnan ympärille, ja opintoihin sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan (kahden kurssin kokonaisuus) ohjelman luonteen vuoksi. Ohjelman voi suorittaa yhdestä kahteen kertaan (YRO01–YRO02 ja YRO03–YRO04). Ohjelmaan osallistumisesta saa lukuvuoden lopussa erillisen todistuksen. 
 
NY-vuoteen sisältyy myös eri oppilaitosten opiskelijayritysten yhteisiä sparrauksia, tapahtumia ja kilpailuja sekä vierailukäyntejä, workshopeja, asiantuntijaluentoja ja muita opinto-ohjelmaa tukevia sisältöjä.  

NY Vuosi Yrittäjänä -kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti yrittäjyyspolun valinneille opiskelijoille, mutta mikäli aloituspaikkoja jää täyttämättä, voivat myös muut opiskelijat osallistua NY Vuosi Yrittäjänä -opinto-ohjelmaan. 

YRO01 NY Vuosi Yrittäjänä 1 (1 kurssi) 

 • Kurssilla perustetaan koko lukuvuoden ajan toimiva NY Vuosi Yrittäjänä -opiskelijayritys.  
 • Kukin tiimi päättää yritykselleen nimen, suunnittelee sille logon ja tekee sähköpostiosoitteen.  
 • Yritys laatii liiketoimintasuunnitelman ja pitää perustamiskokouksen, jossa päätetään yrityksen jäsenten roolit ja tehtävät yrityksessä. 
 • Yritys avaa pankkitilin (esimerkiksi Holvi-pankkipalveluun).  
 • Yritys osallistuu NY-yritysten joulumarkkinoille sekä laatii NY-yrityksen myyntiraportin ja osavuosikatsauksen. 
 • Kurssilla käydään läpi opiskelijayrityksen vastuut ja velvollisuudet sekä taloushallinnon perusteet kirjanpidosta verotukseen. Lisäksi tutustutaan myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun. 

YRO02 NY Vuosi Yrittäjänä 2 (1 kurssi) 

 • Yritykset toteuttavat YRO01-kurssilla laatimaansa liiketoimintasuunnitelmaa. 
 • Yritykset osallistuvat opiskelijayritysten NY-semifinaaliin, jonka yhteydessä harjoitellaan pitchaamista (suullinen yritysesittely).  
 • Lukuvuoden lopussa NY-yritys pitää lopettamiskokouksen sekä laatii vuosikertomuksen. Lisäksi osallistutaan NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelman ja yrittäjyysopintojen lukuvuoden päätöstilaisuuteen, jossa yritykset esittelevät vuosikertomuksensa. 

YRO03 NY Vuosi Yrittäjänä 3 (1 kurssi) 

 • Kurssilla perustetaan koko lukuvuoden ajan toimiva NY Vuosi Yrittäjänä -opiskelijayritys.  
 • Kukin tiimi päättää yritykselleen nimen, suunnittelee sille logon ja tekee sähköpostiosoitteen.  
 • Yritys laatii liiketoimintasuunnitelman ja pitää perustamiskokouksen, jossa päätetään yrityksen jäsenten roolit ja tehtävät yrityksessä. 
 • Yritys avaa pankkitilin (esimerkiksi Holvi-pankkipalveluun).  
 • Yritys osallistuu NY-yritysten joulumarkkinoille sekä laatii NY-yrityksen myyntiraportin ja osavuosikatsauksen. 
 • Yrityksen taloushallinnon asioita käydään läpi NY Vuosi Yrittäjänä -opiskelijayrityksen taloushallinnon kertaamisen lisäksi myös muiden yritysmuotojen (osuuskuntayrittäjyys, toiminimiyrittäjyys, sivutoiminen yrittäjyys yksityisenä elinkeinonharjoittajana) näkökulmasta yrittäjyyden jatkopolkuja silmällä pitäen. Syvennetään myynti-, markkinointi- ja asiakaspalveluosaamista. 

YRO04 NY Vuosi Yrittäjänä 4 (1 kurssi) 

 • Yritykset toteuttavat YRO03-kurssilla laatimaansa liiketoimintasuunnitelmaa. 
 • Yritykset osallistuvat opiskelijayritysten NY-semifinaaliin. Toisen vuosikurssin yrittäjyysopiskelijat laativat NY-semifinaalin materiaalit ja pitchaukset (suulliset yritysesittelyt) englanniksi silmällä pitäen NY Uskalla Yrittää -finaalia, jossa toisen asteen yrityksiltä edellytetään englanninkielistä esitystä. 
 • Lukuvuoden lopussa NY-yritys pitää lopettamiskokouksen sekä laatii vuosikertomuksen, jossa on mukana tuloslaskelma, tase ja tilinpäätös. Lisäksi osallistutaan NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelman ja yrittäjyysopintojen lukuvuoden päätöstilaisuuteen, jossa yritykset esittelevät vuosikertomuksensa. 

YRO05–YRO08 Yrityselämän nuoret sukupolvet -kurssit 

Yrityselämän nuoret sukupolvet -kursseilla opitaan kaupallista osaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja, joilla menestytään globaalissa toimintaympäristössä. Kurssit ovat avoimia kaikille opiskelijoille.  

YRO05 Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (1 kurssi) 

 • Kurssilla käsitellään kaupallistamisen prosessia, markkinoinnin merkitystä, asiakasnäkökulmia sekä käydään läpi onnistuneen myynnin edellytyksiä. 

YRO06 Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot (1 kurssi) 

 • Kurssilla käsitellään rakentavan vuorovaikutuksen edellytyksiä ja sen merkitystä liiketoiminnassa henkilökohtaisen elämän lisäksi. Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin kommunikoida, neuvottelujen vaiheisiin ja tavoitteisiin sekä neuvottelutekniikoihin. 

YRO07 Globaalit markkinat (1 kurssi) 

 • Kurssilla tarkastellaan kansainvälistä kauppaa eri näkökulmista. Keskiössä ovat globalisaatioon liittyvät haasteet ja mahdollisuudet sekä talouden megatrendit. Lisäksi tutkitaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä ja toteutusta yritystoiminnassa. Kurssilla tutustutaan tarkemmin kiertotalouteen sekä liiketoimintakulttuureihin. 

YRO08 Talous, raha ja yrittäjyys (1 kurssi) 

 • Kurssilla keskitytään oman talouden hallintaan ja yritystoiminnan kannattavaan pyörittämiseen. Keskiössä ovat laskentatoimi ja rahoitus, kuten esimerkiksi sijoittaminen. Oman yrityksen perustamiseen tutustutaan startup-maailman kautta. 

YRO09 Entrepreneurial Skills Pass (1 kurssi) 

 • Tarjolla kaikille opiskelijoille mutta on luontevin suorittaa samanaikaisesti NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelman (kurssien YRO01–YRO02 tai YRO03–YRO04) kanssa. 
 • Kansainvälinen (käytössä 30 maassa) yrittäjyystaitojen todistus, joka sisältää kaksi itsearviointia (ohjelman alussa ja lopussa) sekä kokeen, johon voi osallistua, kun itsearvioinnit on tehty. 

YRO10 NY 24 h -leiri (1 kurssi) 

 • Tarjolla kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille joka lukuvuosi syyslukukaudella, mikäli NY 24 h -leiriohjaajan kurssille on riittävästi ilmoittautuneita.  
 • Leirillä tutustutaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäisiin työtapoihin, yrityksen perustamisen vaiheisiin ja opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita.  
 • Osallistujat saavat erillisen todistuksen.  

YRO11 NY 24 h -leiriohjaajan kurssi (1 kurssi) 

 • Tarjolla toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille joka lukuvuosi syyslukukauden alussa. Edellytyksenä leiriohjaajana toimimiselle on, että on aiemmin ollut osallistujana NY 24 h -leirillä. 
 • NY 24 h -leiri voidaan opiskelijoiden niin toivoessa järjestää myös keväällä yhdeksäsluokkalaisille. 
 • Leiriohjaajan kurssiin sisältyy leirin suunnitteleminen, käytännön järjestelyistä vastaaminen sekä leiriohjaajana toimiminen.  
 • Leiriohjaajat saavat erillisen todistuksen. 

YRO12 EduFutura-kurssit 

 • DreamUp-projektikurssi (1 kurssi). Opiskelija osallistuu oppilaitosyhteistyössä järjestettävän DreamUp-tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen osana projektityöryhmää. Tarjolla kaikille opiskelijoille.  
 • Unelmat ja Inspiraatio -kurssi, toteutetaan oppilaitosyhteistyössä (1 kurssi) 
 • Luo oma kesäduunisi -kurssi, toteutetaan oppilaitosyhteistyössä (1 kurssi) 

YRO13 Yrittäjyyskilpailut  

 • Taitaja-kisa (semifinaali ja finaali, 1 + 1 kurssia).  
 • NY Uskalla Yrittää -finaali (1 kurssi). Tarjolla NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneille opiskelijoille (NY-semifinaalin voittajayritys). 
 • Yritys Hyvä -kilpailu (1 kurssi).  
 • Innokampus Start Up (1 kurssi).  
 • Ambassador's Entrepreneurial Challenge (1 kurssi).  

YRO14 Yrittäjyysvalmennusohjelmat 

 • JAMK Esihautomo -valmennusohjelma (2 kurssia) 
 • Muutoksia-valmennusohjelma (1 kurssi) 
 • Discovery Tuesday -valmennusohjelma (1 kurssi) 

YRO15 Muu oppilaitoksen ulkopuolella hankittu yrittäjyysosaaminen 

 • Muualla ennen opintojen aloittamista hankittua osaamista voidaan hyväksilukea opintoihin takautuvasti osaamisen tunnustamisen käytäntöjen mukaan.  
 • Korvaavuudet ja kurssisuorituksen laajuus neuvotellaan erikseen.  
 • Oppilaitoksen ulkopuolella suoritetut yrittäjyyskurssit (esimerkiksi avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun business-kurssit sekä Jyväskylän yliopiston Haluatko kauppatieteilijäksi? -kurssi).  
 • NY-lähettiläänä toimiminen. 
 • Osallistuminen yrittäjyystapahtumiin (esimerkiksi Slush, Spotlight, Kasvu Open Finaali, Hack-Up JKL, Innovate or Die tai InnoDay). Opiskelija joko osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen osana projektityöryhmää tai osallistuu tapahtumaan vierailijana ja laatii suullisen tai kirjallisen tuotoksen opettajan kanssa sovittavalla tavalla.  
 • Osallistuminen yrittäjyyspainotteisiin kansainvälisyysprojekteihin ja vaihtojakson suorittaminen yrittäjyyspainotteisessa oppilaitoksessa ulkomailla. 
 • Yrittäjänä tai tietyin ehdoin toisen palveluksessa toimiminen opintojen ohella, esimerkiksi rekisteröityneenä yksityisenä elinkeinonharjoittajana, omalla toiminimellä tai osuuskunnassa.  
 • Muut osaamisen tunnustamiseen perustuvat kurssisuoritukset, joiden hyväksilukemisesta sovitaan erikseen: esimerkiksi 4H-yritystoiminta, yrittäjäjärjestö- tai muu soveltuva järjestötoiminta.  

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä