5.23 Suuntana jatko-opinnot ja työelämä

5.23 Suuntana jatko-opinnot ja työelämä

Suuntana jatko-opinnot ja työelämä

Oppilaitosten välinen yhteistyö

Suuntana jatko-opinnot ja työelämä –opintokokonaisuus pitää sisällään Jyväskylän lukiokoulutuksen ja alueen korkeakoulujen, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun, yhteistyössä rakennetun ja toteutettavan opintotarjonnan. Tarjontaa täydentää Jyväskylän avoimen yliopiston, avoimen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän kesäyliopiston tarjonnasta yhteistyössä valikoidut, muuta tutustumistarjontaa täydentävät opintojaksot.

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on tukea opiskelijoiden siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle tarjoamalla opiskelijalle yksilöllisen kiinnostuksen mukaisesti mahdollisuuksia opiskella korkea-asteen opintosisältöjä. Tämä laajentaa opiskelijan näkemystä jatko-opinnoista, auttaa hahmottamaan paremmin omia kiinnostuksen kohteita sekä tukee jatko-opintoja koskevaa päätöksentekoa. Oman suunnan etsimisen ja vaihtoehtojen punnitsemisen lisäksi opinnot tarjoavat myös mahdollisuuden opiskella jo lukion kuluessa korkea-asteen opintoja, jotka voidaan lukea hyväksi, mikäli opiskelija tulee valituksi korkeakouluun. Opinnot avaavat myös näkymää työelämään ja kannustavat pohtimaan omia valintoja suhteessa jatko-opintojen jälkeiseen työelämään.

Opintojen toteutus

Jokaisen lukuvuoden kurssitarjonta sovitaan viimeistään edellisen lukuvuoden keväällä osana lukioiden vuotuista kurssitarjotintyötä. Ilmoittautuminen kursseille avautuu vuosittain samalla toisen koulun valintojen kanssa ja päättyy kunkin kurssin osalta erikseen ilmoitettavana aikana ennen kurssin alkamista. Toteutuksessa pyritään jatkuvuuteen ja joustavuuteen. Kurssitarjontaa kehitetään palautteen, kokemusten ja kysynnän mukaan. Kurssien toteutuksessa hyödynnetään verkkovälineitä, mikä laajentaa opiskelumahdollisuuksia. Kursseilla voi olla myös muita opiskelutapoja verkko-opiskelun lisäksi. Kurssien suoritusaika voidaan sitoa jaksojärjestelmään ja tarvittaessa suoritusaikoja voidaan myös muutoin rajata. Opetus ja ohjaus kursseilla voidaan toteuttaa toisen ja korkea-asteen opettajien yhteistyönä.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Opintokokonaisuuden opinnot ovat lukion soveltavia kursseja. Lukion päättötodistuksessa suoritetut kurssit näkyvät Suuntana jatko-opinnot ja työelämä -kokonaisuuden alla. Kaikki soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu, H=hylätty). Opintojakson kursseja suoritettuaan opiskelija saa suorituksistaan todistuksen, josta käy ilmi suoritetut opinnot ja mahdollinen numeroarviointi, jolla voi olla merkitystä jatko-opinnoissa opintojen hyväksilukua tai aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista haettaessa.

Kurssitarjonta

Kunkin lukuvuoden kurssitarjonta sovitaan erikseen vuosittain yhteistyössä lukiokoulutuksen ja paikallisten korkeakoulujen kesken. Kurssitarjonta kattaa laajasti yliopiston ja ammattikorkeakoulun eri tieteenalat ja tutkinto-ohjelmat.

KURSSITARJONTA LUKUVUONNA 2016–2017

Yliopistokurssit:

tkJY_BG1 Veden biologia

tkJY_HI1 Historian tutustumiskurssi

tkJY_IT1 Kyberturvallisuus

tkJY_IT2 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä

tkJY_IT3 Ohjelmointi 1

tkJY_IT4 Tietoverkot

tkJY_KE1 Biologinen kemia

tkJY_KE2 Elinympäristön kemia

tkJY_KE3 Kemian laboratoriotyökurssi

tkJY_kielet1 Johdatus kieleen ja sen tutkimiseen

tkJY_tilasto1 Johdatus tilastotieteeseen

tkJY_tilasto2 Tilastotieteen peruskurssi 1

tkJY_YH1 Maailmanpolitiikka

tkJY_YH2 Tieteen etiikka

tkJY_YH3 Haluatko kauppatieteilijäksi?

AMK-kurssit:

tkJAMK1 Näe ja koe JAMK - laaja-alainen tutustumiskurssi

tkJAMK2 MathMarket: Kurkistus amk-matematiikkaan

tkJAMK3 Kuha on logistiikkaa

tkJAMK4 Ammatin salat auki - ja opiskelukirjoittaminen haltuun

tkJAMK5 Kansainvälisiä kohtaamisia & kurkistus kansainvälisyyteen

Korkeakoulujen yhteiset kurssit:

tkJY+JAMK1 Unelmat + inspiraatio

tkJY+JAMK2 Johdatus fysiikan mittauksiin

Maksulliset korkeakoulukurssit:

tk_avoinJAMK1 IT-taidot

tk_avoinJAMK2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet

tk_avoinJAMK3 Pelikehitys graafisella editorilla

tk_avoinJY_AI1 Viestintä ja vaikuttaminen

tk_avoinJY_AI2 Kotimaisen kirjallisuuden historia

tk_avoinJY_FI1 Filosofian johdanto

tk_avoinJY_PS1 Persoonallisuuspsykologia

tk_avoinJY_TT1 Sairaan terveet suomalaiset 1_Terveyden edistäminen eri väestönryhmissä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä