Jyväskylän lukiokoulutus

Soveltavat kurssit

TE4 Valmennusoppi

Kurssilla perehdytään ihmiskehon rakenteeseen ja fysiologisiin toimintoihin urheilijan ja aktiivikuntoilijan näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan erilaisten sairauksien ja elintapojen vaikutusta urheilu- ja liikuntasuorituksiin. Kurssilla voidaan perehtyä myös eri liikuntalajien valmennukseen ja harjoitteluun. Kurssi on hyödyllinen urheilijoille, liikunnan harrastajille, kuntoliikkujille sekä terveys- ja liikunta-alalle hakeutuville opiskelijoille. Kurssiin sisältyy sekä teoriaopetusta luokkaopetuksena että käytännön harjoituksia eri liikuntapaikoilla.

TE5 Terve keho

Kurssin sisältönä lihashuollon perusteet sekä siihen liittyvät tukitoimet. Kurssi antaa tietoa liikuntavammoista, niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Lisäksi tutustutaan erilaisiin rentoutus- ja venyttelymenetelmiin painottaen opiskelijan fyysis-psyykkis-sosiaalista hyvinvointia ja etsitään keinoja omaan stressin hallintaan. Kurssilla käydään läpi lihastasapainon ja ryhdin merkitystä lihashuollossa sekä tutustutaan ravitsemuksellisiin ja fysioterapeuttisiin (esim. teippaus ja hieronta) lihashuollon keinoihin. Kurssiin sisältyy sekä teoriaopetusta luokkaopetuksena että käytännön harjoituksia eri liikuntapaikoilla.

TE6 Terveysosaaminen ja terveyden edistäminen

Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva terveystiedon keskeisistä sisältöalueista ja soveltaa omaa terveysosaamista eri elämäntilanteisiin ja terveyden eri osa-alueisiin. Kurssilla syvennetään opiskelijan ymmärrystä terveyden eri tasoista sekä terveyteen ja terveyden edistämiseen vaikuttavista syy-seuraussuhteista. Lisäksi kurssin tavoitteena on edistää opiskelijan ja yhteisön hyvinvointia. Kurssisisältöjä suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ja kurssilla voidaan huomioida ajankohtaisia terveysilmiöitä.


TE7 Ensiavun perus- ja jatkokurssit

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija omaksuu perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssilla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan pelastusalan työtehtäviin ja koulutukseen.

Tämän kurssin voi hyväksilukea mikäli opiskelijalla on esittää voimassaoleva virallisen tahon myöntämä EA1- ja EA2-kurssi.

Vanha OPS Uusi OPS
TE1 TE1
TE2 TE2
TE3 TE3
TE4 TE4
TE5 TE5
TE6
TE6
TE7 TE7

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä