3.1 Oppimiskäsitys

3.1 Oppimiskäsitys

Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. Oppimisprosessin aikana opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää siten osaamistaan aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta. Ohjaus ja rakentava palaute vahvistavat itseluottamusta ja auttavat opiskelijaa kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla.

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä. Se on monimuotoista ja sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. Lukio-opinnoissa opiskelijoita ohjataan havaitsemaan käsitteiden, tiedonalojen ja osaamisen välisiä yhteyksiä sekä soveltamaan aiemmin oppimaansa muuttuvissa tilanteissa. Oppimisprosesseistaan tietoiset opiskelijat osaavat arvioida ja kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Näin kehittyvät myös elinikäisen oppimisen edellyttämät taidot. Opintoihin liittyvät onnistumiset ja muut myönteiset kokemukset edistävät oppimista ja innostavat osaamisen kehittämiseen.

Jyväskylän lukiokoulutus

Jyväskylän lukiokoulutus haluaa kasvattaa opiskelijoistaan elinikäisen oppimisen periaatetta toteuttavia aktiivisia oppijoita. Opiskeluympäristöjen nopea muutosvauhti vaikuttaa lukio-opetuksen toteuttamiseen. Opetuksen tulee olla monimuotoista ja eri oppiaineita integroivaa. Opetuksen tulee perustua monipuoliselle oppijoiden ja opettajan väliselle vuorovaikutukselle. Itsenäisten opiskelutapojen merkitys niin yksin kuin ryhmissä tulee kasvamaan lukio-opetuksessa. Lukio-opiskelijan tulee olla mahdollisimman tietoinen tavoitteistaan. Tavoiteasettelua tukee opiskelijan itsearviointi ja monipuolinen opiskelijan ohjaus, jota toteuttavat sekä opettajat että varsinainet ohjauksen ammattilaiset.

Lukion tehtävä elinikäisen oppimisen tukijana edellyttää, että opiskelu on monipuolista. Oppimista tapahtuu sekä kouluyhteisössä että sen ulkopuolella. Lukiolla on selkeät jatko-opiskeluun liittyvät tavoitteet. Selkeä tavotteiden asettamisella ja niiden säännöllisellä arvioinnilla pyritään ylläpitämään opiskelijan motivaatiota ja aktiivista roolia oppimisen keskiössä. Opintoihin liittyvien onnistumisten ja muiden myönteisten kokemusten lisäksi oppimista edistävät myös epäonnistumiset, negatiiviset kokemukset ja virheiden tekemiset. Lukiokoulutuksen kokeilukulttuuriin kuuluu virheiden sietäminen ja niiden ja muiden negatiivisten kokemusten kääntäminen oppimista edistäviksi seikoiksi. Tämä edellyttää kannustavaa palautekulttuuria ja opiskelijan itsetunnon tukemista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä