Astetta korkeammalle -opinnot Gradia-lukioissa

Miksi Jyväskylän lukioissa järjestetään Astetta korkeammalle -opintoja?

Lukio on lähes kaikille opiskelijoille vain välivaihe, peruskoulun jälkeinen askel kohti korkeakouluopintoja ja työelämää. Sen vuoksi jo lukioaikana on hyvä päästä tutustumaan näihin molempiin. 

Ensimmäisen lukuvuoden aikana opinnot liittyvät kiertotalouteen, sillä nykyinen kulutukseen ja materiaalien tuhlailevaan käyttöön perustuva elämäntapamme on tullut tiensä päähän. Tarvitsemme muutosta, ja muutos alkaa usein tietämyksen lisääntymisestä. 

Työelämään lukion ykköset pääsevät kurkisamaan ns. job shadowing -varjostuksessa.

Lukion toinen vuoden aikana tarjotaan monia mahdollisuusia tutustua korkeaasteen opintoihin niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissa. Lukiot saavat vieraita korkeakouluista ja lukiolaisille tarjotaan mahdollisuuksia vierailla eri korkeakouluissa.

Mitä Astetta korkeammalle -opinnot ovat?

Ensimmäisen lukuvuoden Astetta korkeammalle -opinnot muodostuvat oppitunneista, joilla tutustutaan kiertotalouteen. Eri oppiaineet valottavat ilmiön monia ulottuvuuksia. Samaisilla tunneilla vahvistetaan myös ns. tulevaisuustaitoja: luovuutta, ongelmanratkaisua, kriittistä ajattelua, yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Ensimmäinen lukuvuosi huipentuu työelämä- ja tulevaisuuskeskeiseen Innoviikkoon. Viikolla opiskelijatiimit luovat ratkaisuja yritysten kiertotalousaiheisiin haasteisiin ja tutustuvat kahden päivän ajan valitsemansa työpaikan toimintaan.

Toisen lukuvuoden Astetta korkeammalle -opinnot muodostuvat lukuvuoden aikana järjestettävistä korkeakoulutukseen ja työelämään liittyvistä tapahtumista sekä korkeakouluviikosta, jonka aikana kaikki kakkosvuoden opiskelijat tekevät korkeakouluopintoja.

Miten Astetta korkeammalle -opintoja tehdään?

Astetta korkeammalle -opinnot on sisällytetty lukion normaaliin toimintaan. Lukiolainen saa Innoviikkoon osallistumisesta yhden lukiokurssin ja korkeakouluviikkoon osallistumisesta lukiokurssin sekä 1 - 2 korkeakoulutasoista opintopistettä.

Jotta lukiolainen selviää korkeakoulutasoisesta opiskelusta, hänen omat tutut lukio-opettajansa ovat ohjaamassa ja auttamassa häntä korkeakouluviikon opintojen aikana.