Suositus perusopetuksen opintojen jakautumisesta kahdelle vuodelle

Seuraavassa on perusopetuksen kurssien jakautumista kahdelle vuodelle kuvaava taulukko, jota on hyvä käyttää apuna tehdessään omaa suunnitelmaa:

 

 

Oppiaine

1. vuosi

2. vuosi

 

Suomi toisena kielenä

as201-05

s201-20

 

Englanti

ena09, ena01-02

ena03-08