Perusopetuksen opinnot

Perusopetuksen opinnot lukuvuonna 2020-2021: suomi toisena kielenä ja englanti

Suomi toisena kielenä (s2) 

A1-A2- ALKEISTASO

Kursseja on yhteensä viisi. Kurssit alkavat alkeista (aakkoset, numerot, helpot fraasit) ja niillä harjoitellaan helppoa viestintää tutuissa tilanteissa (koti, vapaa-aika, työ, opiskelu). Tavoitteena on peruskielitaito (alkuvaihe, A2).

Kurssit sopivat opiskelijalle, joka ei ole opiskellut suomea aikaisemmin tai joka osaa hieman alkeita. Opetuksen apukielenä käytetään tarvittaessa englantia.

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1 Suomen kielen oppikirja aikuisille (Finn Lectura, 2020). Huom! Uusi kirja!

A2-B1-KESKITASO

Kursseja on yhteensä kuusi. Kursseilla opiskellaan kieliopin keskeiset asiat, laajennetaan sanastoa, harjoitellaan puhumista yksin, pareittain ja ryhmissä. Luetaan autenttisia tekstejä ja harjoitellaan kielen- käyttöä erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on toimiva peruskielitaito (B1).

Kurssit sopivat opiskelijalle, joka osaa jo suomen perusasiat tai on opiskellut suomea noin vuoden. Opetus on pääasiassa suomeksi.

Oppikirja: Kuparinen – Tapaninen: Hyvin menee! 2 Suomea aikuisille (Otava, 2014 tai uudempi)


Englanti

Kursseja on yhteensä yhdeksän: kolme ensimmäisen vuoden kurssia ja kuusi toisen vuoden kurssia.

Ensimmäisen vuoden kurssit sopivat opiskelijalle, joka osaa jo hieman englantia. Opiskelu alkaa 2. jaksossa kurssilla ena09 Englannin perusteet, jolla palautetaan mieleen englannin perusrakenteita. Sen jälkeen suoritetaan kurssit ena01 (3. jakso) ja ena02 (4. jakso), joilla opitaan lisää englannin kielen perusrakenteita ja harjoitellaan kielen käyttöä erityisesti erilaisissa viestintätilanteissa.

Oppikirja: Jokela ym.: English for You, too! Book 1 (Otava)

Toisen vuoden kurssit sopivat opiskelijalle, joka hallitsee englannin kielen perusrakenteet. Opiskelu alkaa 1. jaksossa kurssilla ena03. Sen jälkeen jokaisessa jaksossa on yksi kurssi: ena04, ena05, ena06, ena07 ja ena08. Kursseilla laajennetaan kielen rakenteiden ja sanaston osaamista sekä syvennetään kielenhallinnan osa-alueita monipuolisesti. Viimeisellä kurssilla ena08 vahvistetaan valmiuksia jatko-opintoihin esim. lukiossa. Tavoitteena on toimiva peruskielitaito (B1).

Oppikirjat: Haukkapää ym.: English for You, too! Book 2 (Otava) ja Haukkapää ym.: English for You, too! Book 3 (Otava)Suositus perusopetuksen opintojen jakautumisesta kahdelle vuodelle

Seuraavassa on perusopetuksen kurssien jakautumista kahdelle vuodelle kuvaava taulukko, jota on hyvä käyttää apuna tehdessään omaa suunnitelmaa:

 

 

Oppiaine

1. vuosi

2. vuosi

 

Suomi toisena kielenä

as201-05

s201-20

 

Englanti

ena09, ena01-02

ena03-08

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä