Aineopinnot

Aineopiskelu

Opiskelijat, jotka opiskelevat yksittäisiä perusopetuksen tai lukion oppiaineita ja joiden tavoitteena ei ole päättötodistus tai ylioppilastutkintotodistus, ovat aineopiskelijoita, ja heiltä peritään aineopiskelumaksu (95 euroa/lukuvuosi).

Aineopiskelun lukuvuosimaksu on 95 euroa, ja sillä voi opiskella koko lukuvuoden aikana niin monta kurssia kuin haluaa. Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen on sitovaa ja velvoittaa opiskelijan maksamaan lukuvuosimaksun opiskelijan viralliseen kotiosoitteeseen lähetettävällä laskulla. Laskun eräpäivä on muutama viikko sen jakson alkamisen jälkeen, johon opiskelija on ilmoittautunut. Mikäli opiskelija haluaa perua ilmoittautumisen, se on tehtävä kirjallisesti ennen opintojen alkamista, jolloin kuitenkin on maksettava 35 euron kirjoittautumismaksu.