Aineopinnot

Aineopiskelu

Opiskelijat, jotka opiskelevat yksittäisiä perusopetuksen tai lukion oppiaineita ja joiden tavoitteena ei ole päättötodistus tai ylioppilastutkintotodistus, ovat aineopiskelijoita, ja heiltä peritään aineopiskelumaksu (95 euroa/lukuvuosi). Mikäli perusopetuksen tutkintotavoitteinen opiskelija opiskelee myös lukion kursseja, hän maksaa aineopiskelumaksun.

Aineopiskelun lukuvuosimaksu on 95 euroa, ja sillä voi opiskella koko lukuvuoden aikana niin monta kurssia kuin haluaa. Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen on sitovaa ja velvoittaa opiskelijan maksamaan lukuvuosimaksun opiskelijan viralliseen kotiosoitteeseen lähetettävällä laskulla. Laskun eräpäivä on muutama viikko sen jakson alkamisen jälkeen, johon opiskelija on ilmoittautunut. Mikäli opiskelija haluaa perua ilmoittautumisen, se on tehtävä kirjallisesti ennen opintojen alkamista, jolloin kuitenkin on maksettava 35 euron kirjoittautumismaksu.

Lukion oppimäärien laajennukset/korotukset

 Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi täydentää opintojaan sellaisilla aineilla, joita ei ole aikaisemmin opiskellut (esim. B3–kielet) tai laajentaa aiemmin suoritettua oppimäärää (esim. B–kieli --> A–kieli, lyhyt matematiikka --> pitkä matematiikka).

 

oppiaine

kurssit

lyhyt matematiikka -> pitkä matematiikka

MAY01, MAA04-05, MAA07, MAA09

 

Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi aineopiskelijana myös korottaa oppimääriä suorittamalla määrätyt kurssit ja saamalla niistä paremman arvosanan:

 

oppiaine

kurssit

Äidinkieli

ÄI03, ÄI05

A–englanti

ENA04, ENA05, ENA06

B–ruotsi

RUB04, RUB05

B3–kielet - espanja, venäjä

3 kurssia, jotka sovitaan opettajan kanssa

Pitkä matematiikka

MAA04, MAA05, MAA08, MAA09, MAA10

Lyhyt matematiikka

MAB02, MAB03, MAB04

muut aineet

2 kurssia

 

 

Perusopetuksen oppimäärien korostus

Perusopetuksen päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi aineopiskelijana korottaa oppimääriä suorittamalla määrätyt kurssit ja saamalla niistä paremman arvosanan:

Perusopetuksen oppimääriä voi korottaa seuraavasti:

oppiaine/kurssit suoritettavat opinnot
Äidinkieli ja kirjallisuus äi03-04
Suomi toisena kielenä s208-10
Ruotsi, B1 RUB11
Englanti, A ena06-08
Matematiikka ma04, ma06, ma07 ja ma08
oppilas tarvitsee funktiolaskimen sekä harpin ja geokolmion geometrian osiossa
Uskonto lukion UE1-kurssi soveltaen
Elämänkatsomustieto lukion ET1-kurssi soveltaen
Historia hi01
Yhteiskuntaoppi yh02
Fysiikka fy01
Kemia ke01
Biologia bi01
Maantieto ge02