Aineopinnot

Aineopiskelu

Opiskelijat, jotka opiskelevat yksittäisiä perusopetuksen tai lukion oppiaineita ja joiden tavoitteena ei ole päättötodistus tai ylioppilastutkintotodistus, ovat aineopiskelijoita, ja heiltä peritään aineopiskelumaksu. Maksu oikeuttaa opiskelijan opiskelemaan koko jäljellä olevan lukuvuoden aikana niin monta kurssia kuin haluaa. Opiskelija merkitään aineopiskelijaksi hänen ilmoittautumisensa perusteella.

Aineopiskelijamaksu on 95 €/lukuvuosi. Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen on sitova ja velvoittaa opiskelijan maksamaan lukuvuosimaksun.
Mahdollinen peruutus on tehtävä joko soittamalla tai sähköpostitse opintosihteerille viimeistään kahden viikon kuluessa opintojen aloitusjakson alkamisesta. Tällöin lukuvuosimaksua ei peritä. Myöhemmin tehdyn peruutuksen jälkeen maksu peritään täytenä.
Lasku lähetetään opiskelijan viralliseen kotiosoitteeseen noin kuukauden sisällä opintojen aloitusjakson jälkeen, johon opiskelija on ilmoittautunut. Pidä osoitetietosi väestörekisterissä ajan tasalla ja mikäli lasku ei jostain syystä tavoita sinua, ota yhteyttä opintosihteeriin.

Lukion oppimäärien laajennukset/korotukset

 Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi täydentää opintojaan sellaisilla aineilla, joita ei ole aikaisemmin opiskellut (esim. B3–kielet) tai laajentaa aiemmin suoritettua oppimäärää (esim. B–kieli --> A–kieli, lyhyt matematiikka --> pitkä matematiikka).

 

oppiaine

kurssit

lyhyt matematiikka -> pitkä matematiikka

MAY01, MAA04-05, MAA07, MAA09

 

Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi aineopiskelijana myös korottaa oppimääriä suorittamalla määrätyt kurssit ja saamalla niistä paremman arvosanan:

 

oppiaine

kurssit

Äidinkieli

ÄI03, ÄI05

A–englanti

ENA04, ENA05, ENA06

B–ruotsi

RUB04, RUB05

B3–kielet - espanja, venäjä

3 kurssia, jotka sovitaan opettajan kanssa

Pitkä matematiikka

MAA04, MAA05, MAA08, MAA09, MAA10

Lyhyt matematiikka

MAB02, MAB03, MAB04

muut aineet

2 kurssia (GE, FY ja KE 1 kurssi, mutta mikäli on suorittanut aiemmin useamman kurssin kuin yhden, tulee suorittaa 2 kurssia)