Osaamisen elävän asiakirjan pilotointi

Jämsän ammattiopiston autoalalla osaamisen elävää asiakirja pilotoitiin useassa vaiheessa. Ensimmäinen pilottiryhmä testasi Peda.net ympäristön käyttöönottoa keväällä 2017. Tarkoituksena oli todentaa yhden tutkinnonosan osaamisvaatimusten toteutumista käytännön työtehtävissä.

Ajatuksena oli että opiskelijat voisivat kopioida itselleen tarvittavan peda.net sivuston pohjan ja käyttää sitä järjestelmällisenä pohjana oman osaamisensa dokumentoimiseen. Tämä ei kuitenkaan ensimmäisen pilottiryhmän aikana toteutunut vaan jokainen opiskelija joutui rakentamaan itse oman sivustonsa. Opiskelijoiden tapaa tai muotoa dokumentoida osaamistaan ei myöskään tällä pilottiryhmällä rajattu vain tiettyyn formaaliin tapaan tai muotoon vaan sen annettiin käyttää vapaasti omaa luovuuttaan.

Samalla testattiin ulkoisen pilvipalvelun kautta toteutettavan seurannan toimivuutta nuoriso-opiskelijoilla. Opiskelijat saattoivat seurata omien tehtäviensä suorittamisen etenemistä ja opettaja ryhmänsä etenemistä sekä peda.net ympäristöstä dokumentoituna että taulukosta.

Saatujen tulosten perusteella laadittiin syksylle 2017 uusi laajempi peda.net ympäristö joka kattaa koko autoalan pt:n kahdessa eri osaamisalassa, kaikissa niihin tarjottavissa tutkinnonosissa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä