Tuotteistaminen

Tuotteistamistreenien ohjelma

Ohjelma 5.2.2019
klo 8.15 Fiiliskierros

klo 8.30 Päivän ohjelma ja perusteita tuotteistamisesta, https://jaofi-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/vehkakei_gradia_fi/EUGFcF1a2yZDg0nQXN3i46kBIoshK5XHq0J3DqsHPV0sxQ?e=T8g5R6

klo 9.15 Yrittäjäpuheenvuoro: Juha Taini, HimosTrail - tuotteistaminen

klo 10.00-10.15 Happihyppely 

klo 10.15-10.45 Tietoisku, Osuuskunta Pegosus 

klo 10.45-11.30 Hissipuheet

RUOKA

klo 12.30- alakohtaiset tiimit/pegosus/ristipölytys, tuotteistaminen alkaa

klo 14.30 koonti yhdessä/alakohtaisesti - mitä tehdään seuraavaan kertaan "törkeät lupaukset”. Etätehtävänä asiakkaan hankinta

klo 15.15 päivä päättyy

Vaihtoehtoisesti voit osallistua liiketoimintasuunnitelman ohjaukseen klo 12.30-15.15 tilassa MA.A2.304 päärakennus Koulutie 19. Ohjaajaja toimii Minna Taipale