Taide ja luova ilmaisu valinnainen 3 osp TARJOTIN 2 lv 2019-20

Sisällöt ja opiskelumenetelmät

Tervetuloa Taide ja luova ilmaisu -valinnaiskurssille! Tällä kurssilla tutkit taiteen eri muotoja ja teet lisäksi oman luovan tuotoksen. Kurssilla tutustut myös kaunokirjallisuuteen ja kirjoitat myös omia tekstejä, yhdistät luovan toiminnan omaan alaasi ja havainnoit kulttuuriympäristöäsi.

 

Opiskeluohjeet

Suoritusohjeet ja vaadittavat tehtävät

Taiteen ja luovan ilmaisun kurssilla pohdit esimerkiksi mitä taide on ja tutustut paikalliseen kulttuuritarjontaan.

Kirjoita kurssin ajan oppimispäiväkirjaa. Kirjoita sitä samaan tiedostoon koko ajan. Palaa kurssin lopuksi oppimispäiväkirjaasi, lue se läpi ja pohdi, mitä olet kurssin aikana oppinut ja miten kehittynyt! Kirjaa vielä myös nämä pohdinnat ylös ja palauta oppimispäiväkirjasi sitten opettajallesi arvioitavaksi.

Tutki kurssin sisältöä sekä arviointikriteerejä ja kirjoita sitten oppimispäiväkirjaasi, mitä kurssilta odotat ja toivot! Aseta itsellesi myös tavoitteita: mitä haluat tällä kurssilla saavuttaa!
Oppimispäiväkirjan ohje

Tehtävien palautus

Tehtävät palautetaan suoraan kunkin tehtävänannon omaan palautuskansioon. Palauta tehtävä merkintänä aina kun mahdollista, sillä se helpottaa arviointityötä. Toki tehtäviä voi palauttaa myös liitetiedostoina, ja joissakin tehtävissä se onkin välttämätöntä. Myös linkkejä (esimerkiksi YouTube-videoon tai OneDriven asiakirjaan - huolehdithan tällöin, että tiedostoon on lukuoikeus!) voi palauttaa. Jos kirjoitat kovin pitkiä tekstejä, tallenna merkintä välillä, sillä PedaNet ei tallenna mitään automaattisesti ja saatat menettää vastauksesi, jos jotain sattuu (selain kaatuu, tulee sähkökatkos tms.). Muista kuitenkin lopuksi tallentaa palautus, sillä luonnokset eivät näy minulle. 

Kun on tarpeen kirjoittaa tekstitiedosto, kirjoita se Microsoft Word -tiedostoon (fontti Arial, fonttikoko 12 ja riviväli 1,5) ja tallenna niin, että asiakirjan nimessä näkyy sekä tehtävän nimi että numero ja oma nimesi.


Vaadittavat tehtävät

Oppimispäiväkirjan ohje
1.1. Kaunokirjallisuuteen tutustuminen
2.1. Ympäristön tutkiminen
https://peda.net/id/b243a4e8f62
4.1. Estetiikka omalla alalla
4.2. Luova kirjoittaminen
5.1. Paikallinen kulttuuri
https://peda.net/id/b24de160f62
7. Taidelajeihin tutustuminen Kaksi tehtävääKurssin sisällöt

Osaamisen arviointi

Opiskelija havainnoi ja kerää tietoa kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä.

Opiskelija

Tyydyttävä 1
 • havainnoi kulttuuriympäristöään yhdessä muiden kanssa
 • kerää tietoa kulttuuriympäristönsä ilmiöistä työskentelynsä tueksi
Tyydyttävä 2  
Hyvä 3
 • havainnoi kulttuuriympäristöään
 • kerää tietoa kulttuuriympäristönsä ilmiöistä valitsemastaan näkökulmasta työskentelynsä tueksi
Hyvä 4  
Kiitettävä 5
 • havainnoi monipuolisesti kulttuuriympäristöään
 • kerää tietoa kulttuuriympäristönsä ilmiöistä valitsemistaan näkökulmista työskentelynsä tueksi.


Opiskelija suunnittelee ja kokeilee teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin.

Opiskelija

Tyydyttävä 1
 • suunnittelee pienimuotoisen teoksen, tuotteen tai palvelun käyttäen luovan ilmaisun keinoja
 • kokeilee pienimuotoisen teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin
Tyydyttävä 2  
Hyvä 3
 • suunnittelee teoksen, tuotteen tai palvelun käyttäen luovan ilmaisun keinoja
 • kokeilee teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin
Hyvä 4  
Kiitettävä 5
 • suunnittelee teoksen, tuotteen tai palvelun käyttäen monipuolisesti luovan ilmaisun keinoja
 • kokeilee teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista monipuolisesti luovan ilmaisun keinoin.Oppimispäiväkirjan ohje

Oppimispäiväkirjan ohje

Kirjoita opinnoistasi oppimispäiväkirjaa aina, kun teet kurssin tehtäviä. Myöhemmin on hankala muistaa, mitä ajatteli tai miten opiskelu sujui. Älä pelkästään raportoi tehtyä, vaan kirjoita omasta oppimisestasi ja kehittymisestäsi kurssin aikana. Kirjoita aluksi, mitä odotat kurssilta ja millaisia tavoitteita sinulla on. Mieti kurssin lopuksi, kuinka hyvin mielestäsi saavutit omat tavoitteesi.

Oppimispäiväkirja on osa opintojen arviointia, tee se siis huolella!

Mieti esimerkiksi:

Millainen on opiskelusi aikataulu?
Miten opiskelit asiaa?
Mitä opit?
Mitä jäi epäselväksi?
Minkälaisia ajatuksia tehtävät herättivät?
Miten haet lisätietoa, miten teet tehtäviä?
Mitkä asiat ymmärsit hyvin?
Mihin kurssin aiheisiin törmäät myös arkielämässä?
Olisiko opiskelutavoissasi parantamisen varaa?

Kerro myös, jos opiskelussa oli haasteita: kuinka selvisit niistä tai kuinka jokin asia jäi vielä vaivaamaan.