Taide ja luova ilmaisu, pakollinen 1 osp JTT19

Sisällöt ja opiskelumenetelmät

Tervetuloa Taide ja luova ilmaisu -kurssille! Tällä kurssilla tutkit taiteen eri muotoja, pohdit, mitä taide ja mitä kulttuuri tarkoittavat ja mietit, mikä on oma taidekäsityksesi. Teet lisäksi oman luovan tuotoksen. Kurssilla tutustut myös kaunokirjallisuuteen ja kirjoitat myös omia tekstejä.

Opiskeluohjeet

Kurssin sisällöt


Kurssin tavoitteena on, että osaat

 • tunnistaa kulttuurin ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille
 • ilmaista itseäsi taiteen ja luovan ilmaisun keinoin
 • ilmaista itseäsi luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää kuvitteellisia tekstejä.

Taiteen ja kulttuurin merkitys
Taidekokemuksen tutkiminen
https://peda.net/id/83e0e08832c
https://peda.net/id/83eb2bea32c
https://peda.net/id/83f51c6432c

Suoritusohjeet ja vaadittavat tehtävät

Taiteen ja luovan ilmaisun kurssilla pohdit esimerkiksi mitä taide on ja tutustut paikalliseen kulttuuritarjontaan.

Kirjoita kurssin ajan oppimispäiväkirjaa. Kirjoita sitä samaan tiedostoon koko ajan. Palaa kurssin lopuksi oppimispäiväkirjaasi, lue se läpi ja pohdi, mitä olet kurssin aikana oppinut ja miten kehittynyt! Kirjaa vielä myös nämä pohdinnat ylös ja palauta oppimispäiväkirjasi sitten opettajallesi arvioitavaksi.

Tutki kurssin sisältöä sekä arviointikriteerejä ja kirjoita sitten oppimispäiväkirjaasi, mitä kurssilta odotat ja toivot! Aseta itsellesi myös tavoitteita: mitä haluat tällä kurssilla saavuttaa!
Oppimispäiväkirjan ohje

Vaadittavat tehtävät:

 • oppimispäiväkirja
 • taideteosten tunnistaminen
 • oman taide- ja kulttuurikäsityksen pohtiminen
 • kulttuuriviikon suunnittelu
 • taidekokemuksen tutkiminen
 • oma luova tuotos
 • kaunokirjallisuuden tutkiminen
 • luovan kirjoittamisen tehtävä


Tehtävät etenevät kussakin osiossa helposta vaativaan: ota tämä huomioon, kun valitset tehtäviä. Helpoimmilla tehtävillä ei voi saavuttaa korkeaa arvosanaa.

Tehtävät palautetaan suoraan kunkin tehtävänannon omaan palautuskansioon. Palauta tehtävä merkintänä aina kun mahdollista, sillä se helpottaa arviointityötä. Toki tehtäviä voi palauttaa myös liitetiedostoina, ja joissakin tehtävissä se onkin välttämätöntä. Myös linkkejä (esimerkiksi YouTube-videoon tai OneDriven asiakirjaan - huolehdithan tällöin, että tiedostoon on lukuoikeus!) voi palauttaa. Jos kirjoitat kovin pitkiä tekstejä, tallenna merkintä välillä, sillä PedaNet ei tallenna mitään automaattisesti ja saatat menettää vastauksesi, jos jotain sattuu (selain kaatuu, tulee sähkökatkos tms.). Muista kuitenkin lopuksi tallentaa palautus, sillä luonnokset eivät näy minulle. 

Kun on tarpeen kirjoittaa tekstitiedosto, kirjoita se Microsoft Word -tiedostoon (fontti Arial, fonttikoko 12 ja riviväli 1,5) ja tallenna niin, että asiakirjan nimessä näkyy sekä tehtävän nimi että numero ja oma nimesi.


Arviointi

Tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5 seuraavasti:

Opiskelija tunnistaa kulttuurien ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille.

Opiskelija

Tyydyttävä T1

 • tunnistaa kulttuurien ja taiteen muotoja työssään
 • tunnistaa esimerkkejä paikallisesta, kansallisesta ja eurooppalaisesta kulttuurista ja taiteesta ohjatusti
 • havainnoi taiteen ja kulttuurin vaikutuksia hyvinvoinnille

Tyydyttävä T2

 

Hyvä H3

 • hyödyntää kulttuurien ja taiteen eri muotoja työssään
 • tunnistaa esimerkkejä paikallisesta, kansallisesta ja eurooppalaisesta kulttuurista ja taiteesta
 • tunnistaa taiteen ja kulttuurin vaikutuksia hyvinvoinnille

Hyvä H4

 

Kiitettävä K5

 • hyödyntää monipuolisesti kulttuurin ja taiteen muotoja monipuolisesti työssään
 • tunnistaa monipuolisia esimerkkejä paikallisesta, kansallisesta ja eurooppalaisesta kulttuurista ja taiteesta
 • tunnistaa monipuolisesti taiteen ja kulttuurin vaikutuksia hyvinvoinnille

Opiskelija ilmaisee itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin.

Opiskelija

Tyydyttävä T1

 • kehittää omaa luovaa ilmaisuaan osittain ohjatusti
 • ilmaisee itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa osittain ohjatusti

Tyydyttävä T2

 

Hyvä H3

 • kehittää omaa luovaa ilmaisuaan
 • ilmaisee itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa

Hyvä H4

 

Kiitettävä K5

 • kehittää tavoitteellisesti omaa luovaa ilmaisuaan
 • ilmaisee itseään monipuolisesti taiteen ja luovan ilmaisun keinoin itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa

Opiskelija ilmaisee itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää kuvitteellisia tekstejä.

Opiskelija

Tyydyttävä T1

 • kokeilee luovaa kirjoittamista
 • hyödyntää kirjoittaessaan kuvitteellisia tekstejä
 • tunnistaa kaunokirjallisuudesta esimerkkejä työnsä tueksi

Tyydyttävä T2

 

Hyvä H3

 • kokeilee luovan kirjoittamisen erilaisia tapoja
 • hyödyntää kirjoittaessaan erilaisia kuvitteellisia tekstejä
 • käyttää kaunokirjallisuutta työnsä tukena

Hyvä H4

 

Kiitettävä K5

 • kokeilee luovan kirjoittamisen monipuolisia tapoja
 • hyödyntää kirjoittaessaan monipuolisia kuvitteellisia tekstejä
 • käyttää monipuolista kaunokirjallisuutta työnsä tukena.

Oppimispäiväkirjan ohje

Oppimispäiväkirjan ohje

Kirjoita opinnoistasi oppimispäiväkirjaa aina, kun teet kurssin tehtäviä. Myöhemmin on hankala muistaa, mitä ajatteli tai miten opiskelu sujui. Älä pelkästään raportoi tehtyä, vaan kirjoita omasta oppimisestasi ja kehittymisestäsi kurssin aikana. Kirjoita aluksi, mitä odotat kurssilta ja millaisia tavoitteita sinulla on. Mieti kurssin lopuksi, kuinka hyvin mielestäsi saavutit omat tavoitteesi.

Oppimispäiväkirja on osa opintojen arviointia, tee se siis huolella!

Mieti esimerkiksi:

Miten opiskelit asiaa?
Mitä opit?
Mitä jäi epäselväksi?
Minkälaisia ajatuksia tehtävät herättivät?
Miten haet lisätietoa, miten teet tehtäviä?
Mitkä asiat ymmärsit hyvin?
Mihin kurssin aiheisiin törmäät myös arkielämässä?
Olisiko opiskelutavoissasi parantamisen varaa?

Kerro myös, jos opiskelussa oli haasteita: kuinka selvisit niistä tai kuinka jokin asia jäi vielä vaivaamaan.