Tiedonhankinta

Tietoa on kaikkialla

Kaikkea kaikesta ei tarvitse tietää, riittää kun hallitsee tiedonhaun taidot. Aineistoa on saatavana painettuna, sähköisenä, asiantuntijoita haastattelemalla ja niin edelleen. Tietoa on saatavilla jopa liikaa, siksi on tärkeää osata poimia tietotulvasta oleellinen ja tarpeellinen. Tietoa etsiessä on oltava myös kriittinen, sillä eri tiedonlähteillä on asioihin eri näkökulmat (esimerkiksi mainos - tiedote).

Hyvä lähde on luotettava, ajantasainen ja alkuperäinen. Kirjat ja muut painetut lähteet ovat tavallisesti luotettavia tiedonlähteitä, sillä mitä tahansa ei kannata painaa ja sen vuoksi sisältö tarkistetaan moneen kertaan. Toisaalta painettujen lähteiden tieto saattaa vanhentua nopeasti, eikä kerran painettua voi enää muokata.

Internet auttaa monella tavalla: sen avulla voi hakea paitsi itse tietoa, myös tietoa siitä, mistä saada tietoa. Internetin käytössä tietolähteenä on myös ongelmia, sillä siellä voi kuka tahansa julkaista mitä tahansa – on siis syytä olla kriittinen ja tarkistaa tieto mielellään muustakin lähteestä. Tosin jos tarvitset tietoa jostain erityisestä aiheesta, voi esimerkiksi alan yrityksen nettisivuilla olla hyvinkin ajantasaista tietoa aiheesta.

Täältä löydät vinkkejä internethakuihin. Täällä taas pohditaan Wikipedian luotettavuutta.

Tietoa voi hakea myös tiedotusvälineistä. Kirjastoissa on tavallisesti olemassa laajat arkistot esimerkiksi sanomalehdistä. Ammattilehdet käsittelevät alaa laajemmin kuin suurelle yleisölle suunnatut mediat.

Asiantuntijoita voi hyvin käyttää tietolähteinä, sillä silloin voi saada yksityiskohtaista tietoa. Haastattelua varten täytyy valmistautua huolellisesti miettimällä tarkkaan, mitä tietoa haluaa saada. Haastattelu kannattaa myös nauhoittaa, sillä vastausten kirjoittaminen ylös haastattelun kuluessa on vaikeaa ja jotain olennaista tietoa voi jäädä huomaamatta.

Muuta materiaalia on saatavilla ja käytettävissä, esimerkiksi mainoksia ja esitteitä. Niissä tieto on kuitenkin vahvasti tietystä näkökulmasta laadittua, joten niihin kannattaa suhtautua erityisen kriittisesti.