Raportti

Raportti tekstilajina

Raportti on hyvin yleinen työelämän asiakirja, jossa sekä selostetaan että kerrotaan omia mielipiteitä. Raportteja tehdään vaikkapa jostain matkasta, projektista, tapahtumasta tai koulutuksesta. Se voi olla suullinen tai kirjallinen. Raportti kirjoitetaan imperfektissä, koska siinä selostetaan menneitä tapahtumia. Sisällön pitää olla tiivis, mutta sisältää kuitenkin kaikki tarvittavat tiedot. Raportissa on päiväys ja allekirjoitus. Raportti kirjoitetaan noudattaen asiakirjastandardia eli vakioasettelumallia.

Raportti vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä tehtiin/mitä tapahtui?
  • Kuka teki?
  • Milloin tehtiin/milloin tapahtui?
  • Miksi tehtiin?
  • Miten tehtiin?
  • Mitä seurasi?
  • Mihin päädyttiin? Mikä on lopputulos?
  • Mitä tapahtuu seuraavaksi?
  • Mitä johtopäätöksiä ja parannusehdotuksia syntyi?
Huom! Asiakirjoja laadittaessa on hyvä käyttää tekstinkäsittelyohjelman ylätunnisteita, johon kirjoitetaan tunnistetiedot (ensimmäiset neljä riviä): silloin joka sivulla toistuu samat tiedot tekstin laatijasta, tekstilajista ja päivämäärästä.