Ryhmäroolit

Ryhmäroolit

Olet varmasti huomannut, että aina, kun vuorovaikutusta tapahtuu ryhmässä, ihmisillä näyttää olevan erilaisia rooleja, jotka näkyvät esimerkiksi käyttäytymisessä. Ryhmäroolit eivät kuitenkaan ole ikuisia, vaan roolit voivat vaihdella ryhmästä toiseen ja jopa saman ryhmän toiminnan aikana. Samoin sama ihminen voi toteuttaa useampaa roolia samanaikaisesti. Roolinsa vangiksi ei myöskään tarvitse jäädä: vahingollisesta tai muuten epämielekkäästä roolista voi ja kannattaa pyrkiä eroon!

Ryhmässä työskentelyssä tarvitaan myös käytännöllisiä rooleja. Toisinaan ne päätetään jo työskentelyn aluksi, toisinaan ne muotoutuvat työskentelyn edetessä. Tällaisia rooleja ovat puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja johtaa ryhmän toimintaa ja pitää huolta työn etenemisestä. Sihteeri huolehtii käytännön asioista ja kirjaa ylös muistiinpanot ryhmän keskusteluista. Kaikki jäsenet, puheenjohtaja ja sihteeri mukaan lukien, osallistuvat ryhmän toimintaan ja sovittujen vastuutehtävien mukaan työn etenemiseen.

Ryhmän toimintaa auttavat roolit voivat edistää yhteisiä tavoitteita tai ryhmän sisäisiä suhteita. Aloitteentekijä esittää uusia ideoita; järjestelijä huolehtii käytännön asioista sekä aikatauluista ja tiedonhakija kysyy perusteluja ja lisätietoja. Kriitikkoakin tarvitaan: hän antaa rakentavaa palautetta ehdotuksista, ryhmän toiminnasta ja tuloksista. Suhteita hoitaa rohkaisija, joka pitää yllä ystävällistä ilmapiiriä ja houkuttelee vetäytyjiäkin mukaan toimintaan; sovittelija, joka ratkoo ristiriitoja ja humoristi, joka pitää yllä mielialaa ja laukaisee kireitä tilanteita.

Joskus rooli edistää vain henkilön omia tavoitteita ja suorastaan haittaa ryhmän toimintaa. Tällaisia rooleja ovat esimerkiksi hyökkääjä, joka vähättelee muita; saivartelija, joka takertuu pikkuseikkoihin; jarruttaja, joka torjuu muiden ehdotukset ja vetäytyjä, joka ei osallistu ollenkaan. Itsensä vähättelykin on ryhmän toimintaa haittaavaa: jokaisen panos on tärkeä tavoitteen saavuttamiseksi!