Palautteen antaminen

Palautteen antaminen

Kun olet vuorovaikutuksessa jonkun kanssa, saat ja annat palautetta huomaamattasi jatkuvasti: huomaat kyllä, milloin toinen on kiinnostunut aiheestasi sekä sanattoman viestinnän että vaikkapa tarkentavien kysymysten kautta. Viisas vuorovaikuttaja mukauttaakin viestintäänsä saamansa palautteen mukaan.

Mutta palaute on myös työkalu, jolla viestintää voi parantaa tietoisesti. Palaute kertoo, mitkä asiat ovat onnistuneet ja mitä voi vielä kehittää. Missään tapauksessa palautteen saajaa ei tyrmätä tai moitita, vaan palaute on aina kannustavaa! Myönteinenkään palaute ei auta palautteen saajaa kehittymään, jos se ei tarkenna, mikä meni hyvin: kerro siis tarkasti, mikä onnistui ja miksi.

Palautteen antaminen:

  • osoita kohdat, joissa palautteen saaja onnistui hyvin
  • kerro, mitä ja miten palautteen saaja voi kehittää esimerkiksi muutosehdotuksina
  • kerro, ovatko perustelut uskottavia
  • kysy tarkentavia kysymyksiä kohdista, jotka jäivät epäselviksi
  • kerro, mitä tunteita ja ajatuksia esitys sinussa herätti