3. Vaikuttaminen ja mielipiteen ilmaisu

Tavoitteet

Opiskelija:

- asettaa ilmaisulleen tavoitteita
- suuntaa viestinsä kohderyhmän mukaisesti
- perustelee mielipiteitään ja väitteitään monipuolisesti tilanteeseen sopivalla tavalla
- kehittää tekstien tulkinnan taitojaan
- arvioi oman ja toisten toiminnan vaikuttavuutta ja kehittää omaa osaamistaan niiden pohjalta