Työnhakutaidot-pajamalli

Työnhakutaidot-pajamalli

Työnhakutaidot-pajamallia käytetään mm. oppimisvalmiuksia tukevissa OPVA -opinnoissa ”Työelämätaidot”. 

Pajojen tavoitteet, teemat ja materiaalit

Ohjauspäivä 1: Oman osaamisen tunnistaminen, CV ja työhakemus

Tavoite:
Opiskelija oppii tunnistamaan ja sanoittamaan osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Opiskelija tutustuu erilaisiin työnhaun dokumentteihin.

Teemat:

Osaamisen osa-alueet, henkilökohtaiset taidot ja vahvuudet. Hyvä työhakemus ja CV, video-CV

Materiaalit:
Osaajia työelämään-verkko -oppimisympäristön Moduuli 1 1. Oman osaamisen tunnistaminen
Osaajia työelämään-verkko -oppimisympäristön Moduuli 5 5. Työnhakutaidot
 
Koulutuksesta työhön -työkirja (Työterveyslaitos 2012), s. 8-10, 26-38.

Ohjauspäivä 2: Työpaikat ja työnhaun kanavat

Tavoite:
Opiskelija tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia. Opiskelija osaa hyödyntää eri kanavia työpaikkojen etsimiseen ja hakemiseen.

Teemat:
Työnhaun kanavat, henkilöstöpalveluyrityksen esittely, sosiaalinen media työnhaussa ja verkostoitumisessa

Materiaalit:
Osaajia työelämään-verkko -oppimisympäristön Moduuli 2  2. Työpaikat ja työnhaun kanavat
Osaajia työelämään-verkko -oppimisympäristön Moduuli 4 4. Sosiaalinen media työnhaussa


Ohjauspäivä 3: Työhaastattelu ja työelämän pelisäännöt

Tavoite:
Opiskelija osaa lähestyä työnantajia ja valmistautua työhaastatteluun. Opiskelija tuntee oman alansa toimintaa määrittävää lainsäädäntöä.

Teemat:
Yhteydenotto työnantajaan, työhaastattelu, työelämän pelisäännöt, työsopimuksen perusasiat

Materiaalit:
Osaajia työelämään-verkko -oppimisympäristön Moduuli 3 3. Työelämän lainsäädäntö ja pelisäännöt
Osaajia työelämään-verkko -oppimisympäristön Moduuli 5 5. Työnhakutaidot

Koulutuksesta työhön -työkirja (Työterveyslaitos 2012), s. 54-59.:small

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä