Verkko-oppimisympäristön rakenne ja sisältö

Opiskeltavat aiheet on jaettu viiteen moduuliin:
 1. Oman osaamisen tunnistaminen
  • Tavoite: Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa, persoonallisuutensa sekä tulevaisuuden tavoitteensa.
 2. Työpaikat ja työnhaun kanavat
  • Tavoite: Opiskelija tunnistaa oman alansa toimintaympäristön sekä työpaikat minne voi tutkinnollaan työllistyä. Opiskelija osaa hyödyntää eri kanavia työpaikkojen etsimiseen ja hakemiseen.
 3. Työelämän lainsäädäntö ja pelisäännöt
  • Tavoite: Opiskelija tuntee alan toimintaa määrittelevää lainsäädäntöä sekä ymmärtää oman roolinsa työyhteisössä.
 4. Sosiaalinen media työnhaussa
  • Tavoite: Opiskelija osaa hyödyntää sosiaalisen median kanavia/palveluja työpaikkojen etsinnässä 
   sekä oman osaamisen esille tuomisessa.
 5. Työnhakutaidot
  • Tavoite: Opiskelija osaa hakea työpaikkaa, laatia ammattitaitoa kuvaavia dokumentteja sekä valmistautua työpaikkahaastatteluun.
Lisäksi verkko-oppimisympäristön muita osioita ovat:

Työnhakupankki

Opiskelijan tekemät tehtävät tallentuvat työnhakupankkiin. Jokaisella moduulilla on oma palautussivunsa työnhakupankissa, jonka alta tehtävien lomakkeet tai palautuskansiot löytyvät. 


Ohjeita opiskelijalle

Näiltä sivuilta löytyy vinkkejä, ohjeita ja työkaluja tehtävien toteutukseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä