Luokat / oppiaineet

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 7. luokilla 1.8.2017 alkaen

Kaikissa Suomen kouluissa ollaan 1-6 vuosiluokilla opiskeltu uuden opetussuunnitelman mukaan jo vuoden verran, ja lv 2017-2018 alussa sen mukaisesti opiskeluaan jatkavat myös kaikki 7. vuosiluokkien oppilaat.

Uusi opetussuunnitelma tuo muutoksia mm. joidenkin oppiaineiden viikkotuntimääriin, oppiaineiden sisältöihin ja tavoitteisiin, valinnaisuuteen sekä erityisesti opetusmenetelmiin ja arviointiin.

Jokaisen oppilaan ja huoltajan on hyvä tutustua opetussuunnitelmaan itsenäisesti, sekä opettajien johdolla.

Uusi opetussuunnitelma löytyy koulun etusivun linkistä Pedanetista https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2?session-tdid=1ec9845e-f2c4-4d1d-88ca-35403e9726b8